Home » Zákony » Občiansky zákonník zákon č. 40/1964

Občiansky zákonník zákon č. 40/1964

§ 1-122 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 123-151v DRUHÁ ČASŤ VECNÉ PRÁVA
§ 152-221 TRETIA ČASŤ ZRUŠENÁ OD 1.1.1992
§ 222-383 ŠTVRTÁ ČASŤ ZRUŠENÁ OD 1.1.1992
§ 384-414 PIATA ČASŤ ZRUŠENÁ OD 1.1.1992
§ 415-459 ŠIESTA ČASŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
§ 460-487 SIEDMA ČASŤ DEDENIE
§ 488-852 ÔSMA ČASŤ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO
§ 588-627 Druhá hlava KÚPNA A ZÁMENNÁ ZMLUVA
§ 628-630 Tretia hlava DAROVACIA ZMLUVA
§ 631-656 Štvrtá hlava ZMLUVA O DIELO
§ 657-658 Piata hlava ZMLUVA O PÔŽIČKE
§ 659-662 Šiesta hlava ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
§ 663-723 Siedma hlava NÁJOMNÁ ZMLUVA
§ 724-741k Ôsma hlava PRÍKAZNÁ ZMLUVA
§ 747-753 Desiata hlava ZMLUVA O ÚSCHOVE
§ 754-759 Jedenásta hlava ZMLUVA O UBYTOVANÍ
§ 760-773 Dvanásta hlava ZMLUVY O PREPRAVE
§ 774-777 Trinásta hlava SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA
§ 778-787 Štrnásta hlava VKLADY
§ 788-828a Pätnásta hlava POISTNÉ ZMLUVY
§ 829-841 Šestnásta hlava ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
§ 842-844 Sedemnásta hlava ZMLUVA O DÔCHODKU
§ 845-846 Osemnásta hlava STÁVKA A HRA
§ 847-849 Devätnásta hlava VEREJNÁ SÚŤAŽ
§ 850-852 Dvadsiata hlava VEREJNÝ PRÍSĽUB
§ 853-880 DEVIATA ČASŤ ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.