Home » Vzory » Dedenie » Závet urobený pred svedkami vzor

Závet urobený pred svedkami vzor

 

Forma

Závet , ktorý nie je vlastoručne napísaný musí osoba urobiť pred svedkami a tento vlastoručne podpísať. .

Náležitosti

 1. Označenie osoby, ktorá závet robí
 2. Označenie osôb v prospech, ktorej/rých sa závet robí.
 3. Bezdpodmienečný prejav vôle osoby, ktorá závet robí. Prejav vôle musí byť osobný. Pri vyhotovovaní závetu nie je možné zastúpenie a to ani základe plnej moci.
 4. Závet nenapísaný vlastnou rukou môže byť napísaný i inou osobou ( napríklad na PC, strojom, ale musí byť vlastoručne podpísaný.
 5. Závet , kde je určených viac dedičov môže obsahovať i určenie ich podielov. V prípade ak ich neobsahuje platí, že podiely dedičov sú rovnaké.
 6. Označenie dvoch svedkov pred ktorými prejaví, že závet obsahuje jeho vlastnú vôľu.

Svedkovia môžu byť i pisateľmi závetu, avšak ten, kto je pisateľom závetu nemôže byť predčitateľom závetuSvedkovia musia byť osoby plne spôsobilé na právne úkony, nemôže ísť o nasledovné kategórie osôb

 • Nevidomé
 • Nepočujúce
 • Nemé
 • Nepoznajúce jazyk v ktorom je závet vyhotovený
 • Povolané dediť

 

VZOR

Závet urobený pred svedkami

 

Ja podpísaný Peter Toma narodený 1.1.1960 , trvale bytom Dlhá 25, 94901 Nitra zanechávam pre prípad smrti všetok svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok svojim súrodencom sestre Jane Novákovej, rodenej Tomovej, trvale bytom Hviezdoslavova 25, 949 01 Nitra a bratovi Jozefovi Tomovi, narodenému 25.6.1961 , trvale bytom Levická 150, 952 01 Vráble

V Nitre 10.januára 2015

 

 

 

                                                                              Peter Toma

podpis poručiteľa

 

My dolu podpísaní svedkovia Ján Nový narodený 25.4.2015, bytom Hlavná 85, 952 01 Vráble a Mária Hrnčiarová, narodená 8.1.1970 , trvale bytom Horná 58, 949 01 Nitra potvrdzujeme, že Peter Toma, narodený 1.1.1960 , trvale bytom Dlhá 25, 94901 Nitra pred nami súčasne prítomnými závet vlastoručne podpísal, prečítal a vyjadril sa, že závet vyjadruje jeho skutočnú a vážnu vôľu.

 

V Nitre dňa 10.januára 2015

 

Ján Nový                                                                            Mária Hrnčiarová

Svedok                                                                               Svedok

 

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=2362 template=”link-template-default.php”]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.