Home » Vzory » Dedenie » Závet urobený pred svedkami vzor

Závet urobený pred svedkami vzor

 

Forma

Závet , ktorý nie je vlastoručne napísaný musí osoba urobiť pred svedkami a tento vlastoručne podpísať. .

Náležitosti

 1. Označenie osoby, ktorá závet robí
 2. Označenie osôb v prospech, ktorej/rých sa závet robí.
 3. Bezdpodmienečný prejav vôle osoby, ktorá závet robí. Prejav vôle musí byť osobný. Pri vyhotovovaní závetu nie je možné zastúpenie a to ani základe plnej moci.
 4. Závet nenapísaný vlastnou rukou môže byť napísaný i inou osobou ( napríklad na PC, strojom, ale musí byť vlastoručne podpísaný.
 5. Závet , kde je určených viac dedičov môže obsahovať i určenie ich podielov. V prípade ak ich neobsahuje platí, že podiely dedičov sú rovnaké.
 6. Označenie dvoch svedkov pred ktorými prejaví, že závet obsahuje jeho vlastnú vôľu.

Svedkovia môžu byť i pisateľmi závetu, avšak ten, kto je pisateľom závetu nemôže byť predčitateľom závetuSvedkovia musia byť osoby plne spôsobilé na právne úkony, nemôže ísť o nasledovné kategórie osôb

 • Nevidomé
 • Nepočujúce
 • Nemé
 • Nepoznajúce jazyk v ktorom je závet vyhotovený
 • Povolané dediť

 

VZOR

Závet urobený pred svedkami

 

Ja podpísaný Peter Toma narodený 1.1.1960 , trvale bytom Dlhá 25, 94901 Nitra zanechávam pre prípad smrti všetok svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok svojim súrodencom sestre Jane Novákovej, rodenej Tomovej, trvale bytom Hviezdoslavova 25, 949 01 Nitra a bratovi Jozefovi Tomovi, narodenému 25.6.1961 , trvale bytom Levická 150, 952 01 Vráble

V Nitre 10.januára 2015

 

 

 

                                                                              Peter Toma

podpis poručiteľa

 

My dolu podpísaní svedkovia Ján Nový narodený 25.4.2015, bytom Hlavná 85, 952 01 Vráble a Mária Hrnčiarová, narodená 8.1.1970 , trvale bytom Horná 58, 949 01 Nitra potvrdzujeme, že Peter Toma, narodený 1.1.1960 , trvale bytom Dlhá 25, 94901 Nitra pred nami súčasne prítomnými závet vlastoručne podpísal, prečítal a vyjadril sa, že závet vyjadruje jeho skutočnú a vážnu vôľu.

 

V Nitre dňa 10.januára 2015

 

Ján Nový                                                                            Mária Hrnčiarová

Svedok                                                                               Svedok

 

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=2362 template=”link-template-default.php”]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť