Home » Vzory » Vzory zmlúv a podaní

Vzory zmlúv a podaní

Uvádzame zoznam zmlúv a právnych podaní, ktoré sú použiteľné v praxi. Sú vypracované právnikom s 15 ročnou praxou , tak aby boli v praxi  použiteľné a ku každej zmluve je uvedený stručný komentár.

 1. Vzor nesúhlasu zamestnávateľa so skončenm pracovného pomeru dohodou
 2. Vzor žiadosti na skončenie pracovného pomeru dohodou
 3. Vzor výpovede z pracovného pomeru daná zamestnancom
 4. Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy
 5. Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
 6. Vzor dohody o brigadnickej praci studentov
 7. Vzor dohody opracovnej čiinnosti
 8. Potvrdenie o vysporiadan bezpodielového spoluvlastnctva manželov
 9. Žaloba o zrušenie práva spoločného bytu manželmi
 10. Dohoda rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu
 11. Vzor prihlášky do dedičského konania
 12. Vzor listiny o vydedení
 13. Vzor závetu urobeného pred svedkami
 14. Vzor vlastoručného závetu ( holografný závet ) viac dedičov
 15. Vzoir vlastoručného závetu ( holografný závet )
 16. Vzor zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti
 17. Vzor zmluvy o združení fyzických osôb
 18. Vzor zmluvy o obstaraní veci
 19. Vzor zmluva o úschove
 20. Vzor nájomnej zmluvy na pozemok
 21. Vzor sprostredkovateľskej zmluvy
 22. Vzor kúpnej zmluvy na nehnueľnosť
 23. Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
 24. Vzor oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania
 25. Vzor zmluy o krátkodobom prenájme bytu
 26. Zmluva o výpožičke
 27. Vzor cudzej zmenky
 28. Vzor zmluvy o prevzatí dlhu
 29. Vzor komisionárskej zmluvy
 30. Vzor kúpnej zmluvy na auto
 31. Vzor plnej moci
 32. Darovacia zmluva  
 33. Vyhlásenie ručiteľa
 34. Zmluva o postúpen pohľadávok
 35. Vzor návrhu na začatie exekúcie
 36. Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok
 37. Vzor pracovnej zmluvy
 38. Odpor proti platobnému rozkazu
 39. Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu
 40. Vzor uznania dlhu
 41. Vzor prkaznej zmluvy
 42. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákonníka
 43. Zmluva o pôžičke
 44. Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonnka
 45. Súhrnná prihláška pohľadávok do konkuzného konania

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť