Home » Vzory » Pracovné právo » Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom

Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom

Forma

Výpoveď je jednostranný písomný právny úkon. Odvolať výpoveď je možné len so súhlasom zamestnávateľa.

Náležitosti

  1. Označenie zamestnávateľa
  2. Označenie zamestnanca
  3. Obsah- výpoveď z pracovného pomeru

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Následky

Výpoveď zamestnanec nemusí zdôvodňovať ( na rozdiel od zamestnávateľa) .

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Výpovedná lehota je najmenej jeden mesiac u zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Upozornenie

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

VZOR

Výpoveď zamestnanca

  • 67 ZP

 

Názov : Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

 

 

Vec : Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

 

Dňa 5.augusta 2015 mi bol doručený Váš nesúhlas so skočením pracovného pomeru k 31.8.2015. dohodou.

Na základe vyššie uvedeného dávam týmto výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby ku dňu 31.10.2015.

 

V Nitre dňa 7.augusta 2015.

Ján Novák

Narodený 15.10.1995

Nábrežná 58, 949 01 Nitra

 

 

 

[wpdm_package id=2667 template=”link-template-default.php”]

.

JUDr. Samuel Diatka

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť