Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Vyhlásenie ručiteľa § 546 Občianskeho zákonníka

Vyhlásenie ručiteľa § 546 Občianskeho zákonníka

Vzor vyhlásenia ručiteľa.

Ručenie je spôsob zabezpečenia záväzku. Na platnosť ručiteľského vyhlásenia sa vyžaduje písomná forma. Ručenie vyžaduje písomné vyhlásenie ručiteľa a prijatie vyhlásenia veriteľom. Vyhlásenie ručiteľa je síce nutné vykonať v písomnej forme, ale akceptácia ručiteľského záväzku nevyžaduje písomnú formu.

Náležitosti ručiteľského vyhlásenia sú

Označene ručiteľa

Označenie záväzku za ktorý ručiteľ ručí a rozsah ručenia.

Je potrebné zdôrazniť akcesorickú povahu záväzku ručiteľa. Inými slovami ručenie je viazané na existenciu pohľadávky a nie na osobu dlžníka.

Z toho vyplýva, že musí ísť o záväzok s plnením, ktoré je zastupiteľné, čo je u peňažných záväzkov splnené vždy. Záväzok zabezpečený ručením sa však môže týkať aj nepeňažných plnení ( napríklad drevo, tehly a podobne ) . Pokiaľ by však šlo o plnenie viazané výlučne na osobu dlžníka nemal by ručiteľský záväzok zmysel a bol by neplatný.

Ručenie je ako inštitút upravený v obchodnom zákonníku v § 303-312. Táto úprava je podstatne komplexnejšia ako úprava ručenia v Občianskom zákonníku. Okrem toho je potrebné upozorniť na inštitút zmenkového ručenia ( avalu ) , ktorý sa v plnom rozsahu spravuje zákonom 191/1950 Z.z. zákon zmenkový a šekový.

VZOR

Vyhlásenie ručiteľa

( § 546 Občianskeho zákonníka )

 

I.

Dňa 15.7.2011 bola uzatvorená zmluva o pôžičke medzi Jozefom Novákom, narodený 1.1.1950, bytom Nárožná 10, Košice ako dlžníkom a Petrom Malým, narodený 2.10.1955 , bytom Nábrežná 25, Košice ako veriteľom.

Na základe zmluvy o pôžičke je Jozef Novák   narodený 1.1.1950, bytom Nárožná 10, Košice   povinný zaplatiť Petrovi Malému narodený 2.10.1955 , bytom Nábrežná 25, Košice sumu 3000 Eur ( slovom tritisíc eur ) do 10.mája 2015.

II.

Ja František Opletal narodený 10.6.1961 bytom Dlhá 23, Košice vyhlasujem, že ak dlžník Jozef Novák, bytom Nárožná 10, Košice   neuspokojí pohľadávku veriteľa uvedenú v čL.I uspokojím pohľadávku ja.

 

V Košiciach 25.1.2014

 

František Opletal

 

[wpdm_package id=2185 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=21]

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť