Home » Vzory » Dedenie » Prihláška do dedičského konania vzor

Prihláška do dedičského konania vzor

Dedičské konanie je osobitným konaním v ktorom sa riešia dve základné veci

 1. Kto je právnym nástupcom poručiteľa
 2. Identifikácia majetku poručiteľa

Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Poručiteľov veriteľ je účastníkom konania v prípade § 175p, v prípade, keď sa vyporiadava jeho pohľadávka, a pri likvidácii dedičstva. V konaní podľa § 175h ods. 2 je účastníkom konania iba ten, kto sa postaral o pohreb. § 175b zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok

Na to, aby sa veriteľ stal účstníkom konania si musí pohľadávku uplatniť do právoplatného skončenia konania . Návrh – prihláška veriteľa do dedičského konania obsahuje

Všeobecné náležitosti

 1. ktorému súdu je určené,
 2. kto ho robí,
 3. ktorej veci sa týka
 4. čo sleduje
 5. musí byť podpísané a datované.
 6. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde / notárovi / a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné.

Osobitné náležitosti

Identifikácia poručiteľa ( zosnulého )

 1. meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia
 2. posledné bydlisko poručiteľa k mu je známe ( dôležité pre určenie príslušného súdu na prejednanie dedičstva, ktorý tiež poveruje notára )
 3. v prípade k bol poručiteľ podnikateľom môže návrh obsahovať i obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ho mal pridelené

identifikácia veriteľa

 

Fyzické osoby nepodnikatelia

meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt

bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov

údaj o štátnom občianstve

Zahraničná osoba

K návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná

V prípade podnikateľov

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

V prípade ak je účastníkom konania právnická osoba

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

keď je účastníkom štát

návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať

Opis skutkového stavu

Pravidelne bude obsahovať opis pohľadávky a doklady, ktorým sa preukazuje ( právny dôvod, doklady ako sú faktúry )

Keďže dedičské konanie nie je klasickým sporovým konaním v petite bude uvedené len toľko, že veriteľ si konkrétnu pohľadávku uplatňuje v dedičskom konaní a žiada jej zaradenie do pasív dedičstva

 

VZOR

Prihláška do dedičského konania

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

 

Veriteľ

Prvá Obchodná s.r.o.

Dlhá 23

949 01 Nitra

IČO: 00 111 222

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vložka 1205/N oddiel Sro.

Zastúpená JUDr. Jánom Novákom , konateľom

 

Prihlásenie pohľadávky do dedičského konania

 

Na základe informácie od manželky poručiteľa Márii Novej, bytom Hlavná 74, 949 01 Nitra sme sa dozvedeli, že jej manžel Peter Nový, naposledy bytom Hlavná 74, 949 01 Nitra, IČO: 321 10 000, narodený 7.5.1950 zomrel dňa 11.1. 2015 v Nitre.

Na základe vyššie uvedenej informácie si prihlasujeme do dedičského konania po zosnulom Peter Nový, naposledy bytom Hlavná 74, 949 01 Nitra, IČO: 321 10 000, narodený 7.5.1950 zomrel dňa 11.1. 2015 v Nitre pohľadávku vyplývajúcu z dodávky tovaru ( viď faktúru 999/2014 a dodací list 999D/2014 ) v sume 1000 Eur.

Na základe vyššie uvedeného zároveň žiadame o informáciu, ktorý notár bude poverený prejednať dedičstvo

 

V Nitre 10.2. 2015

JUDr. Jáno Novák

konateľ

 

Prílohy :               výpis z OR ( kópia )

Faktúra 999/2014 1x kópia

Dodací list 999D/2014 1x kópia

 

JUDr. Samuel Diatka

.

 

[wpdm_package id=’2488′]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

One comment

 1. Dobry den,

  vdaka za objasnenie a dobry clanok.
  na zaklade Vasho clanku mi ale nie je jasne, kam treba danu prihlasku poslat.
  Kedze dlznik zomrel, no neviem, ktory sud / notar toto riesi.

  Dakujem,
  JS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť