Home » Vzory » Pracovné právo » Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny

 

Porušenie pracovnej disciplíny na pracovisku môže spočívať v rôznych formách konaní. Spravidla bude konkretizácia dôvodov porušenia pracovnej disciplíny uvedená v pracovnom poriadku, pretože zákon rozoznáva menej závažné a závažné porušenia pracovnej disciplíny. V tomto konkrétnom prípade ide o požívanie alkoholických nápojov na pracovisku. Požívanie alkoholických nápojov na pracovisku spravidla je vždy považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Uvedený dôvod je konkretizovaný v § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Forma

Forma výpovede musí byť pod sankciou neplatnosti vždy písomná.

Náležitosti vypovede

  1. označenie účastníkov ( zamestnanca a zamestnávateľa )
  2. presné označenie výpovedeného dôvodu
  3. Dátum a podpis

Medzi nepovinné náležitosti sa môže zaradiť

  1. označenie dňa kedy nadobudne výpoveď platnosť ( inak doručením druhej zmluvnej strane ). Je to vhodné hlavne v prípade plánovaného znižovania stavov tak, aby výpovedné doby uplynuli ku dňu účinnosti organizačnej zmeny.
  2. Podrobnosti o vysporiadaní finančných záležitostí medzi zmluvnými stranami.

Keďže výpoveď je jednostranný právny úkon súhlas druhej strany sa nevyžaduje, ale vyžaduje sa preukázanie, že sa výpoveď dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany. Na doručovanie sa použijú ustanovenia § 33 zákonníka práce , ktoré vyžadujú, aby ak sa zásielka doručuje poštou vždy bola zaslaná do vlastných rúk. Fikcia doručenia v prípade nedoručenej zásiely na poslednú známu adresu sa aplikuje i v Zákonníku práce.

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny
§ 63 ods. 1 písm. e) ZP

Prvá lesná a.s.

Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

 

Ján Novák

Hlinská 2

949 01 Nitra

 

Vec: Výpoveď zamestnanca z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

 

Dňa 15.01.2016 ste bol pristihnutý pri požívaní alkoholických nápojov na pracovisku o čom bol spísaný záznam. Uvedené konanie je závažným porušením pracovnej disciplíny v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z.z. . Uvedený dôvod je dôvodom, pre ktorý je možné okamžite skončiť pracovný pomer. Na základe vyššie uvedeného s Vami končíme pracovný pomer ku ňu 18.januára 2016.

V Nitre 18.01.2015

Ján Ivančík

predseda predstavenstva

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Žaloba o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru

Žaloba o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru Okresný súd v Topoľčanoch Nám. M. R. Štefánika 2238/55, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť