Home » Vzory » Pracovné právo » Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou

Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou

Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru v podstate znamená, že pracovný pomer trvá naďalej. Zamestnanec môže dať sám výpoveď, keďže ide o jednostranný právny úkon. Musí však počítať s tým, že pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom doručená.

Na toto je potrebné myslieť, pretože zamestnávateľ má právo trvať na vykonávaní práce v zmysle pracovnej zmluvy.

 

VZOR

Nesúhlas so skončením pracovného pomeru dohodou.

  • 60 ZP

Prvá lesná a.s.

Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

Zapísaný v OR OS Nitra oddiel a.s. vložka č. 1000/N

 

 

Ján Novák

Narodený ………..

bytom Nábrežná 58, 949 01 Nitra

 

Vec : nesúhlas so skončením pracovného pomeru dohodou

 

Oznamujeme Vám, že nemôžeme súhlasiť s Vašou žiadosťou o skočenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.8.2015. –

Uvedené ste nám oznámil v čase, ktorý je pomerne exponovaný a nebolo možné za Vás získať adekvátnu náhradu.

Uvedené Vám nebráni podať výpoveď z pracovného pomeru za podmienok upravených Zákonníkom práce.

 

 

V Nitre ……

 

Ing. Ján Pekný

predseda predstavenstva

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.