Home » Vzory » Občianske právo » Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 01 Nitra

Nitra 28.2.2011

Navrhovateľ :

Janka Malá rodená Tichá

Narodená 25.1.1984

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

Odporca

Meno a priezvisko     Jozef Malý

narodený     22.4.1980

Bytom:          Javorová 75, 949 01 Nitra

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k k maloletej Janke Malej narodenej 1.1.2005.

I.

S odporcom sme uzatvorili manželstvo po približne 6 mesačnej známosti pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. U oboch účastníkov ide o prvé manželstvo . Z manželstva pochádza maloletá Janka Malá narodená 1.1.2005. . Navrhovateľka v súčasnej dobe pracuje v spoločnosti SPP a.s. s príjmom 700 Eur / mesačne. Odporca v súčasti pracuje v spoločnosti EXIMPO s.r.o. ako účtovník.

II,

Prví problémy sa objavili približne rok po narodení dieťaťa. Manžel ťažko znášal problémy s tým spojené a začal vo zvýšenej miere požívať alkoholické nápoje. Domov chodil neskoro , bol nevrlý. Tento stav pretrval dlhšiu dobu. V poslednej dobe sa situácia výrazne zhoršila ani protialkoholické liečenie nebolo úspešné. Uvedenú situáciu ťažko znášam ja i naša maloletá dcéra. Na základe týchto skutočností som sa rozhodla pre tento krok – rozvod manželstva.

III.

Skutočnosti uvádzané vyššie svedčia o tom, že v súčasnosti sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

IV.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem , aby súd vydal nasledovné rozhodnutie

Manželstvo účastníkov Janky Malej rodenej Tichej narodenej 25.1.1984 a Jozefa Malého narodeného 22.4.1980 uzavretého pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. zapísané v knihe manželstiev v zväzku III ročník 2003 strana 54 sa rozvádza. Maloletá Janka Malá narodená 1.1.2005sa zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľky – matky.

Odporca – otec je povinný prispievať na výživu maloletej sumou 120 Eur mesačne vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca k rukám matky počnúc mesiacom právoplatnosti rozsudku.

Odporca je oprávnený stýkať sa s maloletou každý nepárny týždeň v mesiaci v čase od piatku 17:00 hodiny do nedele do 18:00 hodiny s tým, že maloletú si prevezme a po ukončený styku opätovne odovzdá v mieste bydliska matky.

Odporca je povinný navrhovateľke nahradiť trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Dôkazy :     Sobášny list

        Rodný list maloletej

        Potvrdenie zamestnávateľa

Rozvod manželstva je jediným spôsobom zániku manželstva za života manželov. O rozvode manželstva rozhoduje súd. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. § 23 Zákona o rodine 36/2005 Z.z.

Musí ísť o kvalifikovaný rozvrat vzťahov . Nestačia len občasné nezhody. O rozvrate vzťahov môže napríklad svedčiť fakt, že manželia už nezdierajú spoločnú domácnosť.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť