Home » Vzory » Rodinné právo » Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 01 Nitra

Nitra 28.2.2011

Navrhovateľ :

Janka Malá rodená Tichá

Narodená 25.1.1984

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

Odporca

Meno a priezvisko     Jozef Malý

narodený     22.4.1980

Bytom:          Javorová 75, 949 01 Nitra

Návrh na rozvod bezdetného manželstva

I.

S odporcom sme uzatvorili manželstvo po približne 6 mesačnej známosti pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. U oboch účastníkov ide o prvé manželstvo .

II,

Po čase sa objavili rozpory v názoroch na život vrátane mojej túžby mať deti s čím manžel nesúhlasil. Neskôr k tomu pribudli rôzne konflikty, ktoré neprispievajú celkovému spolužitiu. Snažila som sa náš vzťah rekonštruovať, ale nepodarilo sa to. V súčasnosti nejestvuje reálna možnosť obnovenia spolužitia.

III.

Skutočnosti uvádzané vyššie svedčia o tom, že v súčasnosti sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

IV.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem , aby súd vydal nasledovné rozhodnutie

Manželstvo účastníkov Janky Malej rodenej Tichej narodenej 25.1.1984 a Jozefa Malého narodeného 22.4.1980 uzavretého pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. zapísané v knihe manželstiev v zväzku III ročník 2003 strana 54 sa rozvádza.

Odporca je povinný navrhovateľke nahradiť trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Dôkazy :     Sobášny list

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár Dlžník         Ján Dlžný     bytom Okružná 25, Modra         narodený 1.7.1970 Veriteľ :     Jánom Štedrým …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.