Home » Vzory » Rodinné právo » Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 01 Nitra

Nitra 28.2.2011

Navrhovateľ :

Janka Malá rodená Tichá

Narodená 25.1.1984

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

Odporca

Meno a priezvisko     Jozef Malý

narodený     22.4.1980

Bytom:          Javorová 75, 949 01 Nitra

Návrh na rozvod bezdetného manželstva

I.

S odporcom sme uzatvorili manželstvo po približne 6 mesačnej známosti pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. U oboch účastníkov ide o prvé manželstvo .

II,

Po čase sa objavili rozpory v názoroch na život vrátane mojej túžby mať deti s čím manžel nesúhlasil. Neskôr k tomu pribudli rôzne konflikty, ktoré neprispievajú celkovému spolužitiu. Snažila som sa náš vzťah rekonštruovať, ale nepodarilo sa to. V súčasnosti nejestvuje reálna možnosť obnovenia spolužitia.

III.

Skutočnosti uvádzané vyššie svedčia o tom, že v súčasnosti sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

IV.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem , aby súd vydal nasledovné rozhodnutie

Manželstvo účastníkov Janky Malej rodenej Tichej narodenej 25.1.1984 a Jozefa Malého narodeného 22.4.1980 uzavretého pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. zapísané v knihe manželstiev v zväzku III ročník 2003 strana 54 sa rozvádza.

Odporca je povinný navrhovateľke nahradiť trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Dôkazy :     Sobášny list

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť