Home » Vzory » Pracovné právo » Dohoda o sporných nárokoch

Dohoda o sporných nárokoch

Forma dohody

V zmysle § 32 a § 17 ods. 2 Zákonníka práce musí byť dohoda písomná inak je neplatná

Náležitosti dohody sú

 • Označenie účastníkov právneho vzťahu
 • Označenie sporného nároku
 • Vysporiadanie sporného nároku medzi zmluvnými stranami.

V zásade ide o obdobu dohody o urovnaní z § 515 Občianskeho zákonníka, ktorou je možné upraviť a zmeniť obsah záväzkového vzťahu.

Medzi Občianskym zákonníkom a Zákonníkom práce je ten rozdiel , že ide o dohodu dvoch zmluvných strán – zamestnanca a zamestnávateľa a teda nie je možná zmena v účastníkoch záväzkového vzťahu. Stále to musí byť zamestnanec a zamestnávateľ.

Ďalšie obmedzenia vyplývajú z toho, že ide o dohodu výslovne upravenú v Zákonníku práce.

To znamená napríklad zabezpečenie záväzkov musí byť v limitoch Zákonníka práce teda v zmysle § 20 Zákonníka práce to môže byť len

 • dohodou o zrážkach zo mzdy
 • ručením
 • zriadením záložného práva.

Nemožno teda zabezpečiť záväzok zmluvnou pokutou hoci podľa § 515 OZ tomu nič nebráni.

VZOR

Dohoda o sporných nárokoch

§ 32 ZP

Predmet zmluvy

 1. Medzi zamestnávateľom a zamestnancom je sporné vyplatenie náhrady mzdy za kalendárny mesiac január 2015 vo výške 1000 Eur z dôvodu, že medzi zamestnancom a zamestnávateľom došlo k sporu ohľadne priznania bonusu za odpracované roky.
 2. Vzhľadom na obojstrannú snahu vyriešiť tento problém, ktorý bol spôsobený dodatkom ku kolektívnej zmluve a jej spornej aplikácii sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na vzájomnom vysporiadaní tohto sporného nároku.

II

Výška nároku

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že výška sporného nároku sa mení zo sumy 1000 Eur na sumu 750 Eur a bude vyplatená do 31.3.2017 ako súčasť mzdy za mesiac február 2017.

III.

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že medzi nimi už nie je sporný nárok a touto dohodou sa považuje nárok za vysporiadaný.

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na túto dohodu sa vzťahujú primerane ustanovenie Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka.
 2. Dohoda sa uzatvára v dvoch kópiách z ktorých každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednej kópii.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Nitre

12.01. 2017

Zamestnanec                             Zamestnávateľ

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť