Home » Vzory » Dedenie » Listina o vydedení vzor

Listina o vydedení vzor

Listina o vydedení

VZOR

( vlastoručne napísaná a podpísaná )

 

Ja Ján Novák, narodený 1.5.1944 trvale bytom Palisády 44, 821 01 Bratislava

Po zvážení všetkých okolností

Vydeďujem

svojho syna Jozefa Nováka narodeného 1.7.1974, trvale bytom Hlavná 63, 952 01 Vráble z dôvodu, že trvalo vedie neusporiadaný život, ktorý spočíva v tom, že sa vyhýba trvalej práci , nestará sa o svoju maloletú dcéru Máriu Novákovú, narodenú 10.8.1999 , neprispieva jej ani minimálnou čiastkou na výživu.

V Bratislave 15.7.2014

 

                                                                                              Ján Novák

 

 

 

Forma

Listina o vydedení je jednostranný právny úkon, ktorý musí mať rovnakú formu ako závet.

To znamená, že musí mať písomnú formu a musí byť bezpodmienečná.

Náležitosti

  1. Označenie osoby, ktorá listinu o vydedení spisuje
  2. Označenie osoby na ktorú sa vydedenie vzťahuje
  3. Dôvod vydedenia v zmysle § 469a Občianskeho zákonníka
  4. Dôvody vydedenia

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

Musí byť podpísaná a datovaná

Listina o vydedení môže byť spísaná vlastoručne a vlastoručne podpísaná, alebo sa tak môže stať pred dvoma svedkami súčasne prítomnými, pred ktorými listinu podpíše a vyhlási, že vyjadruje jeho vôľu.

V prípade ak tak poručiteľ v liste o vydedení určí vzťahuje sa ĺistina i na potomkov vydedeného.

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=2370 template=”link-template-default.php”]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Prihláška do dedičského konania vzor

Dedičské konanie je osobitným konaním v ktorom sa riešia dve základné veci Kto je právnym …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť