Home » Tag Archives: zmluva o dielo

Tag Archives: zmluva o dielo

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť

zmluva o dielo

Spôsob vykonania diela   Samostatnosť   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo nana svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.   Zhotoviteľ nie ja viazaný pokynmi objednávateľa ibaže by sa výsloven zaviazal ich plniť.   Práve táto samostatnosť pri vykonávaní diela odlišuje zmluvu o dielo od pracovnoprávneho vzťahu, ktorého základným znakom …

Read More »

Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o dielo Zmluva o dielo je upravená tak v Občianskom zákonníku zákon č. 40/1964 S.b. § 631 až 656 ako i v Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 S.b. , pričom zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku je komplexnou úpravou, ktorá použitie Občianskeho zákonníku vylučuje. Podstatou zmluvy p dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.