Home » Tag Archives: pracovné právo

Tag Archives: pracovné právo

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

zmena_pracovnej_zmluvy

Forma Dohodu o zmene pracovnej zmluvy je zamesznávateľ povinný vyhotoviť v písomnej forme. Náležitosti Náležitosti vyplývajú nepriamo z náležiztostí vyžadovaných pri pracovnej zmluve. Predovšetkým ide o Označenie zmluvných strán Označenie ustanovení, ktoré sa menia. Z povahy veci je zrejmé, že dohoda o zmene pracovnej zmluvy nemusí obsahovať všetky jej náležitosti, pretože ide o čiastkovú zmenu Zmena sa môže týkať napríklad …

Read More »

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Reštrukturalizácia

Podstata dohody o hmotnej zodpovednosti spočíva v tom, že prenáša dôkazné bremeno zo zamestnávateľa na zamestnanca. Forma zmluvy Zmluva sa musí uzatvoriť písomne , inak je neplatná Spôsobilosť na uzatvorenie zmluvy Dohodu o hmotnej zodpovednosti možno uzatvoriť len s plnoletým zamestnancom. Náležitosti zmluvy Označenie zmluvných strán Označenie pracoviska a funkcie zamestnanca Označenie zverených hodnôt Záväzok zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú na zverených hodnotách Miesto a dátum uzatvorenia …

Read More »

Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce. Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.