Home » Tag Archives: pracovné právo

Tag Archives: pracovné právo

Zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

  Pomerne často sa stretávame so zmluvnou pokutou v pracovných zmluvách, respektíve v dohodách o zabezpečení záväzkov. Je formulovaná paušálnou čiastkou napríklad za nenastúpenie do práce , alebo neskorý príchod, prípadne pokrýva iné porušenia povinností zamestnancov.

Read More »

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

zmena_pracovnej_zmluvy

Forma Dohodu o zmene pracovnej zmluvy je zamesznávateľ povinný vyhotoviť v písomnej forme. Náležitosti Náležitosti vyplývajú nepriamo z náležiztostí vyžadovaných pri pracovnej zmluve. Predovšetkým ide o Označenie zmluvných strán Označenie ustanovení, ktoré sa menia. Z povahy veci je zrejmé, že dohoda o zmene pracovnej zmluvy nemusí obsahovať všetky jej náležitosti, pretože ide o čiastkovú zmenu Zmena sa môže týkať napríklad …

Read More »

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Reštrukturalizácia

Podstata dohody o hmotnej zodpovednosti spočíva v tom, že prenáša dôkazné bremeno zo zamestnávateľa na zamestnanca. Forma zmluvy Zmluva sa musí uzatvoriť písomne , inak je neplatná Spôsobilosť na uzatvorenie zmluvy Dohodu o hmotnej zodpovednosti možno uzatvoriť len s plnoletým zamestnancom. Náležitosti zmluvy Označenie zmluvných strán Označenie pracoviska a funkcie zamestnanca Označenie zverených hodnôt Záväzok zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú na zverených hodnotách Miesto a dátum uzatvorenia …

Read More »

Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce. Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť