Home » Tag Archives: dph

Tag Archives: dph

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť.

  Skrátenie lehoty na registráciu.   Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby sa skracuje na 21 dní z pôvodných 30 dní. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že lehota na registráciu pre osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň sa nemení zostáva 60 dní. Táto zmena nadobúda platnosť až 1. Januára 2015. Na žiadosti podané do 31.12.2014 sa vzťahuje § 4 …

Read More »

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 Z.z. I časť

  Zákonom 218/2014 Z.z. sa okrem iného podstatným spôsobom novelizoval zákon o dani z pridanej hodnoty v nasledovných oblastiach Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb osobám, ktoré nie sú identifikované pre DPH ( nezdaniteľné osoby ) Skrátenie lehoty na registráciu platiteľa dane Zmena ( zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty ) Zmeny v podávaní kontrolného výkazu Zmeny v lehotách na vrátenie …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.