Home » Tag Archives: daňový výdavok (page 2)

Tag Archives: daňový výdavok

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. IV. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov V tomto ustanovení sa koncentrujú všetky príjmy, ktoré sa nedajú zaradiť do ustanovení § 5-7 zákona č. 595/2003 Z.z. Dá sa vo všeobecnosti skonštatovať, že ide v drvivej väčšine o príjmy z dispozície s majetkom daňovníka, patria sem i príjmy z výhier a príjmy z príležitostných činností ( teda vlastne drobných služieb ), ktoré …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov   U týchto príjmov jestvuje špecifická úprava daňových výdavkov t dvoch dôvodov Na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku sa nevyžaduje od ich poberateľa väčšinou žiadna činnosť ( za nás pracujú peniaze ) Veľká väčšina príjmov z kapitálového majetku nie je u jeho poberateľa zahŕňaná do čiastkového základu dane , …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. II. časť

Uplatnenie daňových výdavkov u osôb poberajúcich príjmy zo závislej činnosti § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.   Vymedzenie príjmov zo závislej činnosti Na úvod si uveďme príjmy zo závislej činnosti tak ako ich definuje zákon č. 595/2003 Z.z. v § 5 ods. 1 až 3. Pre účely tohto článku nie je podstatné ich presnejšie vymedzenie, pretože aj keď tvoria …

Read More »

Podmienky uplatnenia daňových výdavkov

Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočítanie nákladov znižujúcich základ dane uznaný ako oprávnený. Odvolací súd taktiež dáva do pozornosti, že základným kritériom pre uznanie výdavkov v zmysle uvedených zákonných ustanovení sú tri podmienky, …

Read More »

Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe má daňovník – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje daňové výdavky na výber medzi Účtovníctvom ( jednoduchým, alebo podvojným ) Daňovou evidenciou § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z. Daňovník s príjmami s prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý si uplatňuje daňové výdavky môže používať zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 11 zákona …

Read More »

Novela zákona o daňových poradcoch – definícia daňového poradenstva

Zákon č. 78/1992 S.b. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov platí už 21 rokov bezo zmeny. Preto sa domnievam, že súčasné otvorenie tohto zákona je namieste a jedným zo zmien by mala určite byť definícia daňového poradenstva. V tejto súvislosti som zachytil pomerne nechutné mediálne útoky a dokonca petície, ktorých motívom bolo, že údajne tisíce účtovníkov prídu o prácu. Samozrejme rešpektujem, že každý má …

Read More »

Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie II. časť

  V tejto časti si rozoberieme predaj nehnuteľnosti právnickou osobou a predaj nehnuteľnosti , ktorý nie oslobodený od dane . Predaj nehnuteľnosti právnickou osobou Na úvod si je potrebné uvedomiť, že aj predaj nehnuteľnosti právnickou osobou môže byť od dane z príjmov oslobodený. V zákone o dani z príjmov 595/2003 Z.z.. ide samozrejme o predaj majetku vybraných právnických osôb a to rozpočtových a príspevkových organizácií a a obcí a vyšších územných celkov. …

Read More »

Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie I. časť

  Predaj nehnuteľnosti môže byť podľa okolností zdaniteľným príjmom i príjmom od dane oslobodeným. Aj v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane jestvujú zaujímavé možnosti ako ušetriť na daniach a odvodoch. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že od 1.1.2011 je súčasťou vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie aj príjem uvedený v § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani …

Read More »

Rozlúčka s paušálnymi výdavkami

daňová licencia

Paušálne výdavky predstavujú podstatné zjednodušenie pre časť ľudí ,ktorých činnosť nie je tak rozsiahla, aby využili možnosti vedenia účtovíctva ( pretože účtovníctvo plní i informačnú funkciu pre podnikateľa a nie len pre úrčenie základu dane ). O ich rušení sa hovorilo už dlho a postupne sa obmedzovala ich výška. Zákonom č. 395/2012 Z.z. , ktorým sa novelizoval zákon o dani z príjmov …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.