Home » Tag Archives: daňový poriadok

Tag Archives: daňový poriadok

Zmena v ukladaní pokút v daňovom poriadku od 1.1.2016

K aplikácii absorpčnej zásady v daňovom konaní Od vzniku štátu je výber daní kľúčovým nástrojom pre realizáciu jeho funkcií a preto sa výberu daní vždy venovala veľká pozornosť. Je potrebné povedať, že štát vždy nájde spôsobom ako sa dostať k peniazom svojich blížnych. Dokazujú to dane z komínov a brád v cárskom Rusku ( preto tá popularita zemljanok – nemajú …

Read More »

Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016

S účinnosťou od 1.1.2016 sa novelizoval zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok. Ide o zákon 269/2015 Z.z. Zmeny v správe daní priniesli značné aj keď tiché zmeny v prospech daňových subjektov. Toto je prvá zo série článkov na túto tému. Daňová kontrola je upravená v § 44 až 47a Daňového poriadku a je definovaná ako tak, že daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti …

Read More »

Zmeny v daňovom poriadku po poslednej novelizácii zákonom 218/2014 Z.z.

daňový poriadok

Zmeny v daňovom poriadku nastali zmeny v nasledovných ustanoveniach Zastupovanie Doručovanie Čiastkový protokol v daňovej kontrole Zmeny podmienok na vyradenie z čiernej listiny Zmena v použití zle označených platieb Zavedenie zoznamu daňových subjektov podľa výšky splatnej dane Odloženie povinnosti finančnej správy sprístupniť elektronicky spis daňového subjektu

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.