Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe má daňovník – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje daňové výdavky na výber medzi Účtovníctvom ( jednoduchým, alebo podvojným ) Daňovou evidenciou § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z. Daňovník s príjmami s prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý si uplatňuje daňové výdavky môže používať zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 11 zákona …

Read More »

Novela zákona o daňových poradcoch – definícia daňového poradenstva

Zákon č. 78/1992 S.b. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov platí už 21 rokov bezo zmeny. Preto sa domnievam, že súčasné otvorenie tohto zákona je namieste a jedným zo zmien by mala určite byť definícia daňového poradenstva. V tejto súvislosti som zachytil pomerne nechutné mediálne útoky a dokonca petície, ktorých motívom bolo, že údajne tisíce účtovníkov prídu o prácu. Samozrejme rešpektujem, že každý má …

Read More »

Novela zákona o dani z príjmov zákon. č. 595/2003 Z.z. účinná od 1.júla 2013

dedenie zo zákona

Zásadné zmeny v zdaňovaní príjmov z dlhopisov Od 1. júla 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o daniach z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z. zákon č. 135/2013 Z.z. , ktorá sa týka okrem iného zmeny aplikácie zrážkovej dane na výnosy z dlhopisov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb vo všeobecnosti a zdaňovania štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Týmto zákonom sa zároveň mení rozsah príjmov plynúcim …

Read More »

Príkazná zmluva – komentár k vzoru príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva je typom obstarávateľskej zmluvy. Je zrejmé, že jedným z hlavných úloh práva je regulácia ekonomickej výmeny v spoločnosti . To znamená, že zmluvy, ktoré pripadajú do úvahy môžu upravovať Prevod vlastníckeho práva ( kúpna zmluva ) Prevod atribútov vlastníckeho práva – teda vec užívať a poberať plody a úžitky ( nájomná zmluva ) Vykonanie činnosti ( v tomto prípade napríklad príkazná zmluva, mandátna …

Read More »

Vzor príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva patrí medzi obstarávateľské typy zmlúv spolu so zmluvou mandátnou, komisionárskou a zmluvou o obchodnom zastúpení. Na rozdiel od ostatných menovaných je upravená ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku  – zákon č. 40/1964 S.b. Právna úprava príkaznej zmluvy je obsiahnutá v §724-732 Občianskeho zákonníka. Ako zmluvné podtypy príkaznej zmluvy poznáme o obstaraní  veci § 733-736 a zmluvu o obstaraní predaja veci § …

Read More »

Aké sú odvodové povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

  Verejná obchodná spoločnosť je upravená v § 76 až 92 Obchodného zákonníka a patrí medzi osobné spoločnosti čo znamená najmä to, že spoločníci spoločnosti a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Účelom tohto článku však nie je rozoberať právnu úpravu verejnej obchodnej spoločnosti, ale odvodové špecifiká spoločníka tejto spoločnosti. Daňový režim verejnej obchodnej spoločnosti spočíva na …

Read More »

Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o dielo Zmluva o dielo je upravená tak v Občianskom zákonníku zákon č. 40/1964 S.b. § 631 až 656 ako i v Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 S.b. , pričom zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku je komplexnou úpravou, ktorá použitie Občianskeho zákonníku vylučuje. Podstatou zmluvy p dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy …

Read More »

Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná

Náležitosti zmluvy o pôžičke sú okrem označenia zmluvných strán Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu Určení času vrátenia Ide o reálny kontrakt to znamená, že zmluva vznikne až reálnym odovzdaním druhovo určenej veci. Je potrebné si uvedomiť, že zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné , aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť