Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce. Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, …

Read More »

Pracovná zmluva komentár

  Zákonník práce 311/2001 Z.z. umožňuje vykonávať závislú prácu   V pracovnom pomere Na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Read More »

Veselé vianoce a šťastný Nový rok

Vážení čitatelia webu webpravo.eu Je tu opäť koniec roka a pri tejto príležitosti by som si dovolil poďakovať za Vašu priazeň  pri tejto príležitsti mi dovoľte zaželať Vám veselé Vianoce a veľa  úspechov do Nového roka 2014 JUDr. Samuel Diatka

Read More »

Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. II. časť

Kto neplatí daňovú licenciu vôbec Daňovú licenciu neplatí daňovník a)    ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, b)    podľa § 12 ods. 3 a 4, c)    ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd)  

Read More »

Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. I. časť

Dňa 3.12.2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákona o dani z príjmov číslo parlamentnej tlače 613. Súčasťou tohto pomerne kontroverzného návrhu zákona je aj zavedenie minimálnej dane právnických osôb – takzvanej daňovej licencie.   Daňová licencia je v prijatom návrhu zákona definová citujem § 46b zákona č. 595/2003 Z.z. Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § …

Read More »

Odpor proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz je rozhodnutie vydané v skrátenom konaní – teda bez nariadenia pojednávania a len na základe skutočností, ktoré tvrdil navrhovateľ. To znamená, že v prípade dôvodne podaného odporu voči platobnému rozkazu tento nemôže obstáť a zruší sa v celom rozsahu uznesením a súd nariadi pojednávanie. Zatiaľ čo platobný rozkaz vydáva vyšší súdny úradník, alebo súdny tajomník o odpore voči platobnému rozkazu rozhoduje sudca na pojednávaní , …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. IV. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov V tomto ustanovení sa koncentrujú všetky príjmy, ktoré sa nedajú zaradiť do ustanovení § 5-7 zákona č. 595/2003 Z.z. Dá sa vo všeobecnosti skonštatovať, že ide v drvivej väčšine o príjmy z dispozície s majetkom daňovníka, patria sem i príjmy z výhier a príjmy z príležitostných činností ( teda vlastne drobných služieb ), ktoré …

Read More »

Kotlebov úspech. Majú štátne orgány ešte legitimitu ?

Chcel som pôvodne niečo o daniach, ale vzhľadom na výsledky komunálnych volieb som si dovolil článok , ktorý sa zaoberá drvivým víťazstvom pána Kotlebu v Banskej Bystrici s pohľadu právnej teórie. To čo sa stalo sa stať muselo a bolo len otázkou času kedy sa niečo podobné stane. Najprv troška teórie.

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov   U týchto príjmov jestvuje špecifická úprava daňových výdavkov t dvoch dôvodov Na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku sa nevyžaduje od ich poberateľa väčšinou žiadna činnosť ( za nás pracujú peniaze ) Veľká väčšina príjmov z kapitálového majetku nie je u jeho poberateľa zahŕňaná do čiastkového základu dane , …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť