Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Macedónsko 153/2010 Z.z.

  153/2010 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.       Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1770 …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Turecko č. 90/2000 Z.z.

90/2000 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 1997 bola v Ankare podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.     Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 742 z 3. októbra 1997 …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Veľká Británia č . 89/1992 Z.b.

  89/1992 Zb.   OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí       Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 5. novembra 1990 bola v Londýne podpísaná Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdania v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku.       So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Indonézia č. 12/2012 Z.z.

  12/2002 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. októbra 2000 bola v Jakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       V súlade s článkom 28. ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mexiko č. 429/2007 Z.z

    429/2007 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2006 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 95 …

Read More »

o zamedzení dvojitého zdanenia Vietnamská socialistická republika č. 296/2009 Z.z.

  296/2009 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. októbra 2008 bola v Hanoji podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. …

Read More »

Zmeny v daňovom poriadku po poslednej novelizácii zákonom 218/2014 Z.z.

daňový poriadok

Zmeny v daňovom poriadku nastali zmeny v nasledovných ustanoveniach Zastupovanie Doručovanie Čiastkový protokol v daňovej kontrole Zmeny podmienok na vyradenie z čiernej listiny Zmena v použití zle označených platieb Zavedenie zoznamu daňových subjektov podľa výšky splatnej dane Odloženie povinnosti finančnej správy sprístupniť elektronicky spis daňového subjektu

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť