Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Veľká Británia č . 89/1992 Z.b.

  89/1992 Zb.   OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí       Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 5. novembra 1990 bola v Londýne podpísaná Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdania v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku.       So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Indonézia č. 12/2012 Z.z.

  12/2002 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. októbra 2000 bola v Jakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       V súlade s článkom 28. ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, …

Read More »

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mexiko č. 429/2007 Z.z

    429/2007 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2006 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 95 …

Read More »

o zamedzení dvojitého zdanenia Vietnamská socialistická republika č. 296/2009 Z.z.

  296/2009 Z.z.   OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky       Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. októbra 2008 bola v Hanoji podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.       Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. …

Read More »

Zmeny v daňovom poriadku po poslednej novelizácii zákonom 218/2014 Z.z.

daňový poriadok

Zmeny v daňovom poriadku nastali zmeny v nasledovných ustanoveniach Zastupovanie Doručovanie Čiastkový protokol v daňovej kontrole Zmeny podmienok na vyradenie z čiernej listiny Zmena v použití zle označených platieb Zavedenie zoznamu daňových subjektov podľa výšky splatnej dane Odloženie povinnosti finančnej správy sprístupniť elektronicky spis daňového subjektu

Read More »

Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť ?

V denníku pravda vyšiel zaujímavý článok ako jedna nemenovaná najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa núti lekárov vyberať poistné od dlžníkov s názvom Lekári vymáhači dlhov. Takto si to predstavuje Dôvera?. Nechcem komentovať praktiky konkrétnych poisťovní, ale rád by som čiateľov upozornil, že ide o postup, ktorý zdravotné poisťovne dlhodobou uplatňujú na základe zákona 580/2004 Z.z. Je potrebné poznamenať, že bezbrehá bezplatnosť zdravotníctva je už …

Read More »

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť.

  Skrátenie lehoty na registráciu.   Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby sa skracuje na 21 dní z pôvodných 30 dní. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že lehota na registráciu pre osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň sa nemení zostáva 60 dní. Táto zmena nadobúda platnosť až 1. Januára 2015. Na žiadosti podané do 31.12.2014 sa vzťahuje § 4 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.