Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov pri predaji nehnuteľnosti zákonom 333/2014 Z.z.

Jedna z mála dobrých správ po prijatí novely zákona o dani z príjmov 333/2014 Z.z. bola úprava predaja bytu fyzickou osobou. Keďže dobré správy sú v poslednej dobe vzácne rozhodol som sa o to napísať pár slov. Základným problémom pri predaji bytu bola pomerne častá situácia , kedy osoba získala do osobného vlastníctva družstevný byt, ktorý potom chcela predať.

Read More »

Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015 Kľúčovou zmenou od ktorej si štát sľubuje najväčší prínos pre štátny rozpočet je zmena odpisovania majetku od 1.1.2015. V tomto článku si rozoberieme hlavné zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015. Ja osobne to považujem za ďalší spôsob ako vyrobiť peniaze zo vzduchu. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť jeden vtip .

Read More »

Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár

Komentár Zmluva o výpožičke je upravená v § 659-662 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Ide o reálny kontrakt, inými slovami nevyžaduje sa písomná forma a zmluva vzniká faktickým úkonom. Forma zmluvy Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma Náležitosti zmluvy o výpožičke Označenie zmluvných strán Označenie veci, ktorá je predmetom výpožičky ( môže ísť o vec hnuteľnú i nehnuteľnú ) Záväzok požičiavateľa prenechať vec bezodplatne vypožičiavateľovi …

Read More »

Ako účtovať škodu na automobile ?

Automobil je dnes bežnou a potrebnou súčasťou inventáru podnikateľa. V tomto článku sa budeme zaoberať situáciu keď na automobile vznikne škoda.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pojem škody tak ako ho pozná občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. a pojem škody na účely daňových predpisov nie je totožný. Pojem škoda nie je v zákone o dani z príjmov definovaný a preto musíme vychádzať z definície obsiahnutej v …

Read More »

Na uplatnenie oslobodenia od dane z nehnuteľností zostáva posledný týždeň.

  Minulý rok nadobudla účinnosť novela zákona o miestnych daniach 268/2014 Z.z. Táto novela obsahovala viaceré spresnenia , ktoré reagovali na problémy z praxe. Za posledný mesiac sa vo viacerých periodikách objavili články ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností , ale je zaujímavé, že ani periodiká , ktoré svoju cieľovú skupinu majú podnikateľské subjekty neupozornili na jednu zásadnú vec.

Read More »

Nový zákon o dani z motorových vozidiel 361/2014 Z.z.

Od 1.1.2015 pribudol do daňovej sústavy SR nový daňový zákon a to zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý má číslo 361/2014 Z.z. Tento zákon do značnej miery vychádza z právnej úpravy zákona 582/2004 Z.z. , kde bola daň z motorových vozidiel upravená v § 84-96 zákona č. 582/2004 Z.z. , preto sa v článku zameriam len na hlavné zmeny. V zásade tento zákon v podstate prevzal …

Read More »

Virtuálne registračné pokladnice realitou.

Boj s daňovými únikmi naberá na obrátkach a zároveň sa čoraz viac ukazuje, že bez štrukturálnych zmien sa nepohneme ďalej. Jedným z opatrení v boji z daňovými únikmi je rozšírenie používania registračných pokladníc aj na podnikateľov poskytujúcich vybrané služby, ktoré doteraz neboli povinní používať registračné pokladnice. Za tým účelom bol novelizovaný zákon 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice zákonom 333/2014 Z.z. ( ktorým sa novelizuje …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť