Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

    ID Začiatočný stav 065 701 Konečný stav 702 065 Zúčtovanie opravnej položky k Dlhové cenné papiere držané do splatnosti   096 065 Zaradenie  Dlhové cenné papiere držané do splatnosti do dlhodobého finančného majetku   065 043 Inkaso na základe dlhového cenného papeiera 221 065 Úbytok  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 561 065 Výnos z dlhového cenného papiera …

Read More »

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

  ID Začiatočný stav   032 701   Konečný stav   702 032   Preradenie majetku z osobného užívania   032 491   Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania   032 353   Vklad nezvyšujúci základné imanie   032 355   Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou )   032 041   Obstaranie majetku kúpou DF Faktúra za obstaranie …

Read More »

Účet 031- Pozemky

    ID Začiatočný stav 031 701 Konečný stav 702 031 Preradenie majetku z osobného užívania 031 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 031 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 031 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 031 041   Obstaranie majetku kúpou DF Faktúra za obstaranie majetku 042 321 Náklady obstarania ( napríklad montáž ) 042 …

Read More »

Predaj majetku a registrácia pre DPH

Živnostník zaoberajúci sa poskytovaním služieb predá sklad materiálu, ktorý už nepotrebuje na svoju činnosť. Kúpna cena je určená na 120.000 Eur a je uhradená zložením do notárskej úschovy s podmienkou vyplatenia po zápise  katastra nehnuteľností. Zmluva bola uzatvorená 10.1.2018. Vklad bol povolený dňa 28.1.2018. ( spoplatnený prednostný zápis ).

Read More »

Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

  Zmluva o dielo je popri kúpnej zmluve najčastejšie využívaným zmluvným typom v obchodných vzťahoch. Pri tvorbe zmluvy o dielo je potrebné dbať nielen na podstatné náležitosti zmluvy, ale tiež popracovať i na zákonných ustanoveniach, ktoré v niektorých prípadoch dokážu vzťah založený touto zmluvou značne skomplikovať, inými slovami, niekedy je vhodné zákonnú úpravu obsiahnutú napr. v obchodnom zákonníku „kozmeticky“ upraviť a prispôsobiť konkrétnemu právnemu vzťahu, čím bude …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.