Home » Obchodné právo » Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach

Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach

 

Obchodný zákonník obsahuje mnoho ustanovení, ktoré chránia nielen veriteľov, ale aj obchodnú spoločnosť. Zákaz konkurencie možno považovať za prostriedok ochrany pred konaním samotných konateľov spoločnosti.

V prípade porušenia zákazu konkurencie sa spoločnosť môže domáhať, aby osoba, ktorá zákaz porušila, vydala prospech z konkurenčného obchodu, previedla zodpovedajúce práva na spoločnosť a nahradila prípadnú škodu. Tieto práva sa premlčia uplynutím 3 mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o konkurenčnom konaní dozvedela, najneskôr však uplynutím 1 roka od ich vzniku.

Pri kapitaálových spoločnostiach (spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť) obchodný zákonník ustanovuje minimálne základné obmedzenia, ktoré konateľ s.r.o. alebo člen predstavenstva nesmie, a to konkrétne:

  • vo vlastnom mene/ na vlastný účet uzavrieť obchody súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  • sprostredkovať pre iných obchody spoločnosti,
  • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločnosti s neobmedzeným ručením,
  • vykonávať funkciu štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s obdobným predmetom podnikania okrem prípadu právnickej osoby, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje samotná spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

Spoločenská zmluva s.r.o. alebo stanovy a.s. môžu vymedziť aj obmedzenia nad rámec minimálnych obmedzení, ktoré ustanovuje obchodný zákonník.

V osobnostných spoločnostiach je zákaz konkurencie upravený odlišne.    Pri verejnej obchodnej spoločnosti v zmysle § 84 ObZ platí, že „bez povolenia ostatných spoločníkov nesmie spoločník podnikať v predmete podnikania spoločnosti, a to ani v prospech iných osôb“, pričom spoločenská zmluva môže upraviť zákaz konkurencie odlišne od zákonnej úpravy. V komanditnej spoločnosti sa zákaz konkurencie vzťahuje iba na komplementára, ak spoločenská zmluva neupravuje zákaz konkurencie odlišne. Spoločenská zmluva môže teoreticky zákaz konkurencie aj vylúčiť.

Súperenie podnikateľov patrí k základným mechanizmom trhovej ekonomiky. Cieľom hospodárskej súťaže je zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých podnikateľov, pričom nekalosúťažné konanie sa trestá. Možno povedať, že určitým obmedzením v hospodárskej súťaži je i zákaz konkurencie upravený obchodným zákonníkom, avšak ide o pozitívne obmedzenie v tom smere, že núti k zodpovednému výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prípadne ďalších osôb, ak to ustanovuje spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti. Kým pri kapitálových spoločnostiach obchodný zákonník určuje, čo konkrétne sa považuje za porušenie zákazu konkurencie, pri osobnostných spoločnostiach je potrebné upraviť zákaz konkurencie v spoločenskej zmluve. Každý z druhov obchodných spoločností má svoje výhody, ale aj obmedzenia. Je rozhodnutím každého budúceho podnikateľa, na podnikaní ktorej spoločnosti sa bude podieľať.

 

Príklad porušenia zákazu konkurencie v s.r.o.:

Pán Novák je spoločníkom a zároveň vykonáva funkciu konateľa v spoločnosti ABC, s.r.o., ktorej predmetom podnikania je okrem iného aj uskutočňovanie stavieb a ch zmien. Pán Novák sa neskôr stane zakladateľom a zároveň konateľom spoločnosti ABC SK, s.r.o., ktorej premetom podnikania je uskutočňovanie stavieb a ich zmien, pričom bude sprostredkúvať obchody aj pre túto novú spoločnosť.

Ak by sa pán Novák chcel vyhnúť konkurenčnému konaniu, na podnikaní spoločnosti ABC SK, s.r.o. by sa ako spoločník musela podieľať spoločnosť ABC, s.r.o., pričom netreba opomenúť zákaz vertikálneho reťazenia (spoločnosť, ktorá má jedného zakladateľa nemôže byť zároveň jediným zakladateľom/ spoločníkom inej spoločnosti) a zákaz horizontálneho reťazenia (fyzická osoba nemôže vlastniť viac ako 3 jednoosobové spoločnosti).

 

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Účtovanie reklamácie

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú reklamácie vadnej dodávky tovaru pomerne častou skutočnosťou s ktorou …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť