Home » Kontakt » Podmienky používania webu webpravo.eu

Podmienky používania webu webpravo.eu

Podmienky používania webu webpravo.eu

 

I.

Prevádzkovateľom webu je JUDr.Samuel  Diatka, Beniakova 15, Nitra ,

Užívateľom webu sa rozumie registrovaný užívateľ a neregistrovaný užívateľ

Webom sa rozumejú webové stránky na adrese  webpravo.eu.

Podmienkou využitia určitých služieb môže byť registrácia užívateľa

 

II.

Obsahom webu webpravo.eu  sú odborné informácie týkajúce sa daní, práva a účtovníctva. Obsah webu je tvorený článkami autorov a odbornými informáciami tretích strán ako sú napríklad  rozhodnutia súdov, štátnych orgánov, výkladových stanovísk.

Užívateľ berie na vedomie, že záväzné je iba znenie právnych predpisov publikovaných v oficiálnych zbierkach ( zbierka zákonov SR ) a rozhodnutia súdov sú v podmienkach slovenskej republiky záväzné iba v konkrétnom prípade i keď z hľadiska stability právneho poriadku a princípu právnej istoty   sa aplikácia práva v rozhodnutiach súdov vyšších stupňov  rešpektujú i pri vydávaní ďaľších rozhodnutí v skutkovo obdobných veciach.

Rozhodnutia súdov sú spracované autorom tak, že je zvýraznená z jeho pohľadu dôležitá právna veta rozhodnutia, ale jeho názor nie je názorom súdu v konkrétnej veci.

Tieto informácie sú usporiadané do súborného diela – webu webravo.eu s odbornou starostlivosťou tak, aby tvorili pre čitateľov súbor použiteľných informácií pre praktické použitie. Napriek tomu je prevádzkovateľ webu si je vedomý komplexnosti a premenlivosti právneho poriadku a preto sú tieto informácie poskytované bez záruky správnosti a úplnosti. Ich použitie nenahrádza odbornú právnu pomoc  poskytovanú podľa osobitných predpisov ( napríklad zákon č. 78/1992 S.b.  o daňových poradcoch, zákon 586/2003 Z.z. o advokácii ) .

Obsah webu webpravo.eu je chránený autorským právom v zmysle zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon. Reprodukcia obsahovej a grafickej časti portálu je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná s výnimkou výnimiek ustanovených zákonom 618/2003 Z.z.

Web webpravo.eu je oprávnený kedykoľvek odstrániť akýkoľvek publikovaný obsah.

III.

Užívateľ webu webpravo.eu je oprávnený použiť informácie  pre svoju osobnú potrebu.

Služby, ktoré je možné podmieniť registráciou sú

–          prístup a prispievanie  do diskusného fóra

–          sťahovanie vybraných kategórií súborov

–          prístup do vybraných častí webu

Niektoré z týchto služieb môžu byť tiež podmienené úhradou.

Užívateľovi sa  najmä zakazuje

–          vydávať sa za inú fyzickú a právnickú osobu

–          prenikať do verejne neprístupných častí portálu , narušovať funkčnosť technických a iných zariadení slúžiacich na prevádzku  webu

–          Užívateľ webu sa zaväzuje zdržať sa všetkého čo by poškodiť práva tretích osôb ( najmä  príspevky urážlivé, vulgárne, príspevky porušujúce autorské práva a iné právne predpisy )

–          porušovať autorské práva

–          porušovať podmienky používania webu webpravo.eu

 

Porušenie pravidiel môže mať za následok zablokovanie užívateľského účtu, zmazanie príspevkov a vyvodenie zodpovednosti v zmysle príslušných právnych predpisov tak v rovine civilnej i trestnoprávnej.

Užívatelia berú na vedomie, že IP adresy prístupov nie sú síce verejnou informáciou, ale je na základe nich možné identifikovať konkrétneho užívateľa v spolupráci s príslušnými  štátnymi orgánmi.

V prípade ak máte vedomosť o porušení zákona publikáciou príspevku informujte o rozsahu porušenia cestou kontaktného formulára.

IV.

Web webpravo.eu môže umožniť po predchádzajúcej registrácií tvorbu užívateľského obsahu, ktorými sa rozumejú prispievanie do internetovej diskusie a tvorba vlastných článkov.

Užívateľsky vytváraný obsah musí byť užívateľsky hodnotný , čím sa rozumie odborná informácia, ktorá je všeobecne použiteľná v súlade so zameraním webu webpravo.eu  i za predpokladu, že by neboli známe  údaje jej autora.

V prípade výslovne reklamného obsahu bude toto predmetom samostatnej dohody.

Užívateľ prevádza na prevádzkovateľa webu majetkové  autorské práva k takto vytvoreným dielam bezodplatne. Užívateľ je oprávnený označiť takto vytvorené dielo svojimi kontaktnými údajmi najmä menom, priezviskom, adresou , prípadne označením svojho zamestnávateľa Rovnako je oprávnený uviesť emailovú adresu a najviac dva  odkazy na svoje webové stránky.

V.

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi webu súhlas na spracovanie osobných  údajov, ktoré poskytne  pri registrácii v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. za účelom skvalitnenia obsahu  webu

Užívateľ udeľuje súhlas, aby mu na mailovú adresu uvedenú pri registrácii bol zasielaný zoznam noviniek ( newsletter) vrátane reklamných informácií, ktoré týmto výslovne požaduje zaslať-

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke webpravo.eu. Tieto podmienky môžu byť zmenené a doplňané a účinnosť nadobúdajú zverejnením na webe.

Používaním webu webpravo.eu súhlasíte s ich dodržiavaním

V Nitre 12.10.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť