Home » Daňový tip » Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som prenajímala , ale päť rokov uplynie od tej doby až v januári a kupec by chcel mať nehnuteľnosť rezervovanú už teraz. Ako to bude so zdaňovaním takejto transakcie ak by sa uskutočnila už v tomto roku ?

Zmluva o budúcej zmluve sa dá uzatvoriť na akýkoľvek druh zmluvy, ale vzhľadom na predmet otázky nás budú zaujímať prioritne zmluvy o prevode vlastníctva či už k hnuteľnej, alebo nehnuteľnej veci. Zákon o dani z príjmov pri fyzických osobách pozná celý rad oslobodení a preto nás bude zaujímať pri zmluve o budúcej zmluve aký vplyv má plynutie času na tieto oslobodenia.

Zatiaľ čo v prípade nehnuteľných vecí je časový test piatich rokov od nadobudnutia, hnuteľné veci sú od dane oslobodené bez časového testu.

To však neplatí pri veciach, ktoré daňovník evidoval ako veci uvedené v obchodnom majetku, kde sa časový test uplatní a to test na uplynutie piatich rokov od vyradenia veci z obchodného majetku podnikateľa.

Vzhľadom na to sa logicky natíska otázka ako to obísť prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve ?

V zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. citujem

(4) Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľností podľa odseku 1 písm. a) a b) alebo z prevodu uvedeného v odseku 1 písm. h) ( členský podiel v bytovom družstve ) u predávajúceho alebo prevodcu sa posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujúci alebo nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo spojené s členským podielom.

Vzhľadom na to, že sa sleduje okamih

1/ deň prijatia prvej platby , alebo preddavku

2/ uzatvorenia zmluvy o prevode

Je teda riešenie zrejmé .

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy je síce zmluvou v ktorej sa môžu dohodnúť všetky podmienky budúcej kúpnej zmluvy , ale sama o sebe len zakladá právny nárok na uzatvorenie zmluvy o prevode ( kúpnej zmluvy ) a teda sama o sebe nie je zmluvou o prevode veci ( hnuteľnej , nehnuteľnej ) .

Pokiaľ nie je na jej základe vyplatený preddavok, alebo platba za vec tak uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve nespôsobuje porušenie podmienky časového testu piatich rokov a teda ak sa samotná kúpna zmluva na základe zmluvy o budúcej zmluve uzatvorí po piatich rokoch nespôsobuje to zánik oslobodenia od dane.

Inými slovami ak bude kupujúci súhlasiť s tým, že uzatvorenie formálnej prevodnej zmluvy mu stačí až v januári budúceho roku samotným uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve nespôsobíte porušenie podmienky oslobodenia od dane. V prípade uzatvorenie zmluvy už v tomto roku by ste platila daň a tiež by tento príjem vstupoval do vymeriavacieho základu na odvod zdravotného poistenia .

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.