Home » Daňový tip » Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som prenajímala , ale päť rokov uplynie od tej doby až v januári a kupec by chcel mať nehnuteľnosť rezervovanú už teraz. Ako to bude so zdaňovaním takejto transakcie ak by sa uskutočnila už v tomto roku ?

Zmluva o budúcej zmluve sa dá uzatvoriť na akýkoľvek druh zmluvy, ale vzhľadom na predmet otázky nás budú zaujímať prioritne zmluvy o prevode vlastníctva či už k hnuteľnej, alebo nehnuteľnej veci. Zákon o dani z príjmov pri fyzických osobách pozná celý rad oslobodení a preto nás bude zaujímať pri zmluve o budúcej zmluve aký vplyv má plynutie času na tieto oslobodenia.

Zatiaľ čo v prípade nehnuteľných vecí je časový test piatich rokov od nadobudnutia, hnuteľné veci sú od dane oslobodené bez časového testu.

To však neplatí pri veciach, ktoré daňovník evidoval ako veci uvedené v obchodnom majetku, kde sa časový test uplatní a to test na uplynutie piatich rokov od vyradenia veci z obchodného majetku podnikateľa.

Vzhľadom na to sa logicky natíska otázka ako to obísť prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve ?

V zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. citujem

(4) Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľností podľa odseku 1 písm. a) a b) alebo z prevodu uvedeného v odseku 1 písm. h) ( členský podiel v bytovom družstve ) u predávajúceho alebo prevodcu sa posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujúci alebo nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo spojené s členským podielom.

Vzhľadom na to, že sa sleduje okamih

1/ deň prijatia prvej platby , alebo preddavku

2/ uzatvorenia zmluvy o prevode

Je teda riešenie zrejmé .

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy je síce zmluvou v ktorej sa môžu dohodnúť všetky podmienky budúcej kúpnej zmluvy , ale sama o sebe len zakladá právny nárok na uzatvorenie zmluvy o prevode ( kúpnej zmluvy ) a teda sama o sebe nie je zmluvou o prevode veci ( hnuteľnej , nehnuteľnej ) .

Pokiaľ nie je na jej základe vyplatený preddavok, alebo platba za vec tak uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve nespôsobuje porušenie podmienky časového testu piatich rokov a teda ak sa samotná kúpna zmluva na základe zmluvy o budúcej zmluve uzatvorí po piatich rokoch nespôsobuje to zánik oslobodenia od dane.

Inými slovami ak bude kupujúci súhlasiť s tým, že uzatvorenie formálnej prevodnej zmluvy mu stačí až v januári budúceho roku samotným uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve nespôsobíte porušenie podmienky oslobodenia od dane. V prípade uzatvorenie zmluvy už v tomto roku by ste platila daň a tiež by tento príjem vstupoval do vymeriavacieho základu na odvod zdravotného poistenia .

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť