Home » Daňový tip » Uplatnenie paušálnych výdavkov a prerušenie odpisovania majetku.

Uplatnenie paušálnych výdavkov a prerušenie odpisovania majetku.

Daňovník uplatňuje paušálne výdavky a plánuje si kúpiť automobil. Akým spôsobom dosiahnuť, aby neprišiel o odpisy tohto automobilu.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov tak ako sú v súčasnosti v § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. ustanovené je pomerne nevýhodné za predpokladu, že daňovníkovi môžu potenciálne vzniknúť vyššie daňovo uznané náklady. Je síce možné uplatniť v plnej výške odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ale to často nie sú jediné daňové výdavky. Ak budeme uvažovať o tom, že daňovník nemusí viesť prakticky žiadnu komplikovanú evidenciu môžu mu vyššie náklady na daň kompenzovať nižšie náklady na administratívu. V zásade si môže uplatniť maximálne 40% paušál teda 5040 Eur ,čo zodpovedá zdaniteľným príjmom 12600 Eur a ak budeme uvažovať o minimálnych odvodoch do sociálnej poisťovne 142,20 Eur + 60,06 Eur zdravotné poistenie tak je to ďaľších 2427,12 Eur. Je teda zrejmé, že pri pomerne nízkej sume príjmu by základ dane bol relatívne vysoký.

V prípade odpisov je táto nevýhodnosť ešte vyššia , pretože daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňový odpis majetku a nemôže ani odpisovanie prerušiť § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. V zásade pokiaľ má daňovník možnosť odpisovať dlhodobý hmotný majetok neodporúčam uvažovať o paušálnych výdavkoch podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. . Túto voľbu vyznačujete na tlačive daňového priznania a nemôžete ju zmeniť po lehote na podanie daňového priznania.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.