Home » Daňový tip » Účtovanie dotácie v podvojnom účtovníctve .

Účtovanie dotácie v podvojnom účtovníctve .

Spoločnosť s.r.o. prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu na výrobnú linku v sume 30.000 Eur a obstarávacia cena linky bola 60.000 Eur. Ako to účtovne a daňovo vysporiadať.

Spoločnosť musí zobrať do úvahy postupy účtovania pre daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, konkrétne § 52a . Bude postupne rozpišťať dotáciu do výnosov v sume 5000 Eur / počas doby odpisovania a vo výške ročného odpisu / na účte 648,, keďže ide o dotáciu na obstaranie odpisovaného majetku.

Prijatie dotácie sa bude účtovať ako predpis dotácie

Priznanie dotácie 30.000 346 384
Prijatie dotácie na účet 30.000 221 346
Obstaranie majetku 60.000 042 321
Zaradenie majetku 60.0000 022 042
Odpisovanie majetku ( výrobná linka odpisvá skupiny 2 10.000 551 082
Zaúčtovanie časti dotácie do výnosov v pomernej výške 5000 384 648

Z hľadiska daňového prichádza do úvahy aplikácia § 17 ods. 3 písm. f) ZDP citujem

f) dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; 1) táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku,

Uvedená dotácia sa na daňové účely zahrnie do ZD vo výške odpisov/ pomernej výške

Vzhľadom na fakt, že ide o odpisovaný hmotný majetok bude dotácia zahrňovaná do základu dane vo výške daňových odpisov a nie účtovných odpisov.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť