Home » Daňový tip » Rezervy na dovolenku a hospodársky výsledok spoločnosti

Rezervy na dovolenku a hospodársky výsledok spoločnosti

Má účtovná jednotka na výber v prípade ak predpokladá, že z dosiahnutej rezervy dosiahne stratu.

Rezervy sa tvoria na budúce riziká a straty a ide v podstate o záväzok s neurčitým časovým vymedzením a výškou.  Rezervy sa tvoria v súlade so zásadou opatrnosti , ktorá sa uplatňuje v účtovníctve a má zabezpečiť, aby sa potenciálne riziká pre účtovnú jednotku vykazovali vždy, zatiaľ čo výnosy až keď je takmer isté, že budú realizovaná. Má zabezpečiť, aby pre externých používateľov ( veriteľov, štátne orgány a podobne ) nevystupovala bohatšie ako vo skutočnosti je. Rezervy v zásade bez ohľadu na fakt, či sú z hľadiska daní posudzované ako daňovo uznané , alebo daňovo neuznané znižujú výsledok hospodárenia.

Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo účtu 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov.

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky je daňovo uznanou rezervou a účtuje sa nasledovne

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky 1500 521 323
Tvorba rezervy na povinné zdravotné a sociálne poistenie 525 524 323
Použitie rezervy

Len do výšky vytvorenej rezervy

Ak je celková výška záväzku vyššia

1500

100

323.X

521

331

331

Ak je celková výška záväzku nižšia 100 323 521
Použitie rezervy na povinné zdravotné a sociálne poistenie

Ak je suma záväzkov vyššia

Ak je suma závúzkov nižšia ( zrušenie rezervy )

525

100

100

323

524

323

336

336

524

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť