Home » Daňový tip » Reklama v daňových súvislostiach

Reklama v daňových súvislostiach

Spoločnosť si nechala vypracovať reklamný spot, ktorý sa bude vysielať vo viacerých televíziách. Cena za takýto spot bola v sume 15000 Eur . Tento spot sa však bude vysielať dlhšie – odhadom v priebehu dvoch až troch rokov. Vzniká otázka právneho posúdenia takejto investície.

Vzhľadom na definíciu otázky je zrejmé, že Vám ide o posúdenie toho, či takáto reklama bude považovaná za nehmotný majetok v zmysle zákona 595/2003 Z.z. , pretože ak by sme uvažovali len nad cenou za reklamu tak by spoľahlivo prekročila 2400 Eur , čo je suma uvedená v § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. ZDP citujem

Nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu, 1) ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa osobitného predpisu, 1) len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c.

Odkazuje sa na zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., , ktorý v § 2 ods. 4 hovorí citujem

  1. majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,

V zmysle postupov účtovania pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva § 37 ods. 15 Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy, prípravu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť.

Vzhľadom na tento fakt sa bude o nákladoch na výrobu reklamného spotu účtovať ako poskytnutej službe a bude to daňovo účinný náklad bez toho, aby sme museli uvažovať o tom, že by sme ho museli dostávať do nákladov formou odpisov. Záver je teda zrejmý nejde o dlhodobý nehmotný majetok, ale náklady na službu, ktoré sú daňovo účinné okamžite.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť