Home » Daňový tip » Prenájom nehnuteľnosti a BSM

Prenájom nehnuteľnosti a BSM

Manželia spolu vlastnia rodinný dom, ktorý prenajímajú. Manžel okrem toho podniká a je v strate. Ako je možné riešiť situáciu z hľadiska daňového.

Táto otázka v podstate zahŕňa dva problémy

  1. uplatnenie rozdelenia príjmov z prenájmu majetku v BSM
  2. uplatnenie daňovej straty na príjem z prenájmu

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že zákon 595/2003 Z.z. si u príjmov z prenájmu majetku v BSM umožňuje rozdeliť príjmy a výdavky v pomere v akom manželia využívajú tento majetok i keď obchodného majetku si ho zaradí ( ak chce samozrejme ) iba jeden z manželov citujem § 6 ods. 15 ZDP

Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odsekov 1 až 4 obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.

Pokiaľ by ste chceli zaradiť príjme z prenájmu do § 6 ods. 1 ZDP  museli by ste poskytovať i súvisiace služby ( iné než základné )   s prenájmom § 4 zákona č. 455/1991 Z.b.  a museli by ste mať živnostenský list, pre uplatnenie príjmov podľa § 6 ods. 3 ZDP  nepotrebujete okrem registrácie na DU nič.

Z uvedeného vyplýva, že možné sú rôzne situácie, keďže pomer použitia  si určujú manželia sami. Na druhej strane základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP  sa znižuje tak o nezdaniteľné časti základu dane ako i daňovú stratu, pričom príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP sa neznižuje o   nezdaniteľné časti základu dane ani  daňovú stratu a nedajú sa uplatniť paušálne výdavky.

Je teda na zvážení konkrétnej situácie, či je daňová strata, ktorú je možné odpočítať v danom roku v takej výške, aby umorila príjem z prenájmu, pričom však je nutné poznamenať, že z príjmu z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP sa neodvádzajú ani zdravotné, ani sociálne odvody a tento príjem nevstupuje do hrubých príjmov ma určenie vzniku povinnosti platiť povinné  sociálne poistenie.  Toto by mali byť faktory, ktoré by mali manželia zohľadniť.

Okrem toho len príjem z prenájmu podľa 6 ods. 3 ZDP je u manželov ( každého zvlášť ) oslobodený od dane do výšky 500 Eur § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť