Home » Daňový tip » Predaj nehnuteľnosti a DPH

Predaj nehnuteľnosti a DPH

Podnikateľ sa rozhodne predať budovu skladu. Podnikateľ nie je platiteľom DPH. Počul, že pri predaji nehnuteľnosti sa stane platiteľom. Je to pravda a za akých podmienok.

 

Predovšetkým je potrebné povedať, že v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. citujem … Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1.

Obratom sa rozumie suma 49 790 eur m takže pokiaľ by kúpna cena túto sumu presiahla šlo by jednoznačne o prípad povinnej registrácie. V prípade ak suma za predaj túto hodnotu nedosiahne ( bude napríklad 15000 Eur , bude závisieť od obratu konkrétneho podnikateľa. V takom prípade táto suma môže, ale nemusí znamenať dosiahnutie obratu 49 790 eur . najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na fakt, že pokiaľ by šlo o oslobodené dodanie v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. nemusel by fakt predaja nehnuteľnosti znamenať dosiahnutie obratu pre registráciu z tohto titulu.

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti.

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

To, či ste sklad používali dlhšie ako päť rokov, prípadne uplynulo viac ako päť rokov od prvej kolaudácie závisí na okolnostiach prípadu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť