Home » Daňový tip » Predaj domu nadobudnutého dedením.

Predaj domu nadobudnutého dedením.

Rodinný dom s pozemkom zdedili na základe závetu vo manžel a deti poručiteľa. Chatu zdedila sestra poručiteľa v roku 2013. V roku 2016 sa rozhodli dedičia predať nehnuteľnosti realitnej spoločnosti. Aký bude daňový režim takýchto zmlúv. Zmluvy budú uzatvárané naraz.

Predovšetkým nie je zrejmé po aké obdobie používal poručiteľ rodinný dom s pozemkom. Keďže z otázky nie je toto zrejmé budeme predpokladať, že ide o obdobie dlhšie ako 5 rokov. Predovšetkým je potrebné poznamenať, že dedičia sa považujú za univerzálnych právnych nástupcov zomrelého, teda laicky povedané vstupujú do všetkých a povinností zomrelého – poručiteľa s výnimkou tých, ktoré sa viažu na osobu poručiteľa. To znamená, že z hľadiska práva sa považujú od momentu smrti za vlastníkov.

Z hľadiska daňového je to komplikovanejšie. Ak budeme predpokladať, že sa doba vlastníctva nehnuteľnosti bude počítať spoločne s dobou vlastníctva poručiteľa a teda prekročí spoľahlivo päť rokov budeme rozlišovať medzi dedením v priamom rade a pobočnom rade.

§ 117 Občianskeho zákonníka hovorí cituejm

stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Inými slovami rozlišujeme medzi potomkami a predkami a medzi príbuznými v pobočnom rade ( súrodenec, strýko ). Aj z hľadiska daňového to nie je jedno.

Zákon umožňuje započítanie doby vlastníctva ( a teda prakticky aj oslobodenie od dane po piatich rokoch od nadobudnutia ) iba u príbuzných v priamom rade. U príbuzných, ktorý nie sú v priamom rade potom táto výhodu § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z, nepozná.

To v praxi znamená, že zatiaľ čo deti poručiteľa ako osoby v priamom rade budú mať predaj od dane oslobodený, tak súrodenec takýto predaj zdaňovať bude, pretože jemu sa obdobie vlastníctva počíta nanovo a podľa otázky neuplynula lehota piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti.

Tento si však pri predaji bude môcť uplatniť všeobecnú cenu majetku , teda v tomto prípade znaleckú cenu nehnuteľnosti ku dňu smrti poručiteľa ako daňový výdavok. Táto býva aj v osvedčení o dedičstve uvedená. To, čo v tomto prípade určite nepoteší je nemožnosť uplatnenia odpočítateľnej položky , ktorá sa uplatní len na príjmy v § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z,. ( aktívne príjmy ) , pričom uvedený príjem je uvedený v § 8 zákona č. 595/2003 Z.z a nutnosť odviesť zdravotné poistenie z takéhoto príjmu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.