Home » Daňový tip » Poškodený stroj a daňové posúdenie

Poškodený stroj a daňové posúdenie

 

Spoločnosť má v majetku obrábací stroj, ktorého aktuálna zostatková cena je 1500 Eur. Stroj bol v dôsledku manipulácie pri použití poškodený tak, že jeho oprava je nerentabilná. Ako postupovať v takomto prípade definuje škodu zákon o účtovníctve  § 26 ods. 6

Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Z hľadiska daňového sú škody uznané za daňový výdavok len do výšky prijatých náhrad, pretože v tomto prípade ide o zjavne poškodenie, ktoré je možné stotožniť s konkrétnym škodcom. Je však potrebné upozorniť, že podmienky na uplatnenie náhrady škody podľa Zákonníka práce voči konkrétnemu zamestnancovi  nutne nemusia byť splnené.

V zmysle zákon 595/2003 Z.z. ZDP nie sú daňovým výdavkom

  1. e) manká a škody 1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda,
  • 19 ods. 3 písm.g) hovorí o škodách spôsobených neznámym páchateľom a škodami spôsobenými živelnými udalosťami
  1. g) škody nezavinené daňovníkom
  2. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
  3. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou,

 

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade ak nebude škoda uplatnená voči zodpovednej osobe bude potrebné majetok vyradiť z dôvodu škody a pôjde o nedaňový náklad.

 

Účtovanie by bolo v danom prípade nasledovné

Vyradenie z dôvodu škody  ( ZC majetku ) 1500 549 082
Vyradenie 10.000 082 022

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť