Home » Daňový tip » Paušálne výdavky a postúpenie pohľadávky

Paušálne výdavky a postúpenie pohľadávky

Podnikateľ A obstará ( rok 2016 ) od podnikateľa C pohľadávku voči podnikateľovi B za sumu 20.000 Eur , pričom nenovitá hodnota pohľadávky je 30.000 Eur

Podnikateľ C uhradí v nasledujúcom roku 2017 uhradí podnikateľovi B sumu 25.000 Eur. Podnikateľ A uplatňuje paušálne výdavky.

Predovšetkým je potrebné podotknúť, že v paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky podnikateľ s výnimkou povinného poistného. V zmysle vyššie uvedeného je teda obstarávacia cena pohľadávky nedaňovým výdavkom a teda neovyplyvní základ dane v roku 2016.

V roku 2017 sa budú paušálne výdavky sa budú počítať z dosiahnutých príjmov podnikateľa A a teda suma úhrady 25.000 Eur vstúpi do výpočtu paušálnych výdavkov. V tomto prípade však treba upozorniť, že paušálne výdavky sú maximálne 60% a 20.000 Eur. Podnikateľ A nemôže pri aplikácii paušálnych výdavkov znížiť základ dane o obstarávaciu hodnotu pohľadávky pri jej následnom postúpení za odplatu/ respektíve úhrade § 17/12 písm. d) zákona č§ 17/12 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. , čiže je vždy na zvážení, či podnikateľ , ktorý sa rozhodne používať paušálne výdavky má vstúpiť do operácií súvisiacich s postúpením pohľadávky.

Zároveň si dovoľujem upozorniť, že už raz uplatnené paušálne výdavky sa na reálne zmeniť nedajú uplatnením dodatočného daňového priznania, čo vyplýva z § 6 ods. 14 ZDP citujem

(14) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky uplatňované spôsobom podľa odseku 10. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom podľa odseku 10, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné daňové výdavky.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť