Home » Daňový tip » Oslobodenie od dane z predaja bytu

Oslobodenie od dane z predaja bytu

Fyzická osoba nadobudla byt kúpou v roku 2010 a v roku 2016 a používala ho na bývanie. V roku 2016 sa ho rozhodla predať. Bude takýto predaj oslobodený od dane. Bude si môcť uplatniť kúpnu cenu ako daňový výdavok ?

V roku 2010 platilo teraz už zrušené ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. . Na základe tohto ustanovenia bol oslobodený od dane predaj

predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem

1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a

2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,

Toto ustanovenie bolo zrušené s účinnosťou od 1.1.2011, ale na základe prechodného ustanovenia § 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. bola táto daňová výnimka zachovaná pre osoby, ktoré nadobudli nehnuteľnosť do 31.12.2010 pri predaji takejto nehnuteľnosti.

Na základe vyššie uvedeného môžeme uzavrieť, že ide o príjem oslobodený od dane.

Čo sa druhej časti otázky týka je potrebné poznamenať, že pokiaľ je príjem z predaja od dane oslobodený tak ani nemá význam uvažovať o daňovom výdavku, pretože v zmysle § 21 zákona č. 595/2003 Z.z. daňovým výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.