Home » Daňový tip » Opravy v daňových výdavkoch

Opravy v daňových výdavkoch

 

Daňovník prenajíma byt od augusta 2016. Pred prenajatím bytu si tento vyžadoval určité stavebné práce – vymaľovanie v sume 1200 Eur a výmenu okien v sume 1600 Eur. Okrem toho sa menila podlahová krytina – staré parkety za plávajúcu podlahu v sume 1700 Eur. Ako má osoba postupovať pri uplatnení týchto výdavkov , keďže boli vynaložené pred začatím prenájmu a v značnej výške.

Otázku je potrebné rozčleniť na dve časti.

Predovšetkým zákon o dani z príjmov umožňuje uplatniť do nákladov i výdavky, ktoré boli vynaložené v období  pred začatím podnikania, respektíve poberaním samostatnej zárobkovej činnosti. Vyplýva to z § 4 ods. 4 zákona č-595/2003 Z.z. citujem

Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. U daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý pokračuje v činnosti 8) poručiteľa, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedičstva po poručiteľovi, ktorý mal príjmy podľa § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ dane poručiteľa podľa § 17 ods. 8.

Inými slovami majetok, ktorý je potrebné odpisovať sa uzná do nákladov vo výške odpisov, avšak za roky neuplatnenia odpisu, pretože sa nepoužíval na dosiahnutie zdaniteľných príjmov sa už odpisy nemôžu uplatniť.

Druhá časť otázky spočíva v tom, či  ide o výdavky, ktoré majú vo svojom súhrne povahu technického zhodnotenia, alebo opravy. Zatiaľ čo technické zhodnotenie nad 1700 Eur by sa muselo zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny, tak oprava je daňovo účinná okamžite.

Definíciu opravy nájdeme v § 35 ods. 2 písm. F) Postupov účtovania PU

….pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,

Vzhľadom na vyššie uvedené majú všetky vymenované položky ( maľovanie, výmena okien, plávajúcej podlahy ) charakter opravy  a preto  ich  bude daňovník účtovať priamo do nákladov

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť