Home » Daňový tip » Odpočet daňovej straty fyzickou osobou

Odpočet daňovej straty fyzickou osobou

Fyzická osoba , ktorá vedie daňovú evidenciu z dôvodu rekonštrukcie sídla firmy vykáže daňovú stratu vo výške 7000 Eur . Ako si túto daňpvú stratu môže uplatniť ?

To, že fyzická osoba vedie daňovú evidenciu nie je na prekážku uplatnenia daňovej straty pretože výpočet daňovej straty závisí od ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z- zákon o dani z príjmov, ktorý je povinný dodržiavať každý daňovník. Daňovú stratu upravuje § 30 ZDP a odpočítať ju možno ovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Odpočítať je ju však možné u fyzickej osoby len z príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP teda z takzvaných aktívnych príjmov. Jedna štvrtina bude potom 7000/4 =1750 Eur.

To znamená, že pre rok

2017 1750 Eur
2018 1750 Eur
2019 1750 Eur
2020 1750 Eur

Existuje však i elegantnejšie riešenie , ktoré ZDP umožňuje. Ak by stratu tvorili položky, ktoré sa neodpisujú , teda sú priamym daňovým výdavkom stačí ich zabudnúť zaevidovať ( účtovať výdavky je právo a nie povinnosť )  a keďže sa vykázali vyššie príjmy ako sa mali ( teda poškodili sme seba a nie štát ) zákon 595/2003 Z.z. nám umožňuje dať neuplatnené výdavky do výdavkov v nasledujúcom období bez podania dodatočného DP citujem § 17/20 ZDP

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15. Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.

 

Samozrejme to predpokladá dostatočný základ dane  v nasledujúcom období.

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť