Home » Daňový tip » Obstaranie vybavenia kuchyne v daňových výdavkoch

Obstaranie vybavenia kuchyne v daňových výdavkoch

 

V administratívnej budove je potrebné zariadiť kuchynku. Obstarávacia cena linky je 2000 Eur a obstarávacia cena spotrebičov je 1400 Eur . Tieto budú zabudované do linky. Aké je daňové riešenie s ohľadom na možný jednorazové uplatnenie spotrebičov do nákladov

V uvedenej situácii je potrebné predovšetkým rozlišovať medzi opravou a technickým zhodnotením.

Definíciu opravy nájdeme v § 35 ods. 2 písm. f) Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve citujem

…pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,

Vzhľadom na fakt, že ide o novú kuchynskú linku + spotrebiče nemôže  ísť o opravu.

V zmysle § 29 ods. 1 ZDP Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Je teda zrejmé, že pôjde o technické zhodnotenie , v tomto prípade o technické zhodnotenie stavby.

To, či je možné posúdiť spotrebiče ( vzhľadom na cenu 1700 Eur ) ako jednorázový náklad závisí od toho, či  majú samostatné technicko-ekonomické určenie. Ak nie budú súčasťou súboru hnuteľných vecí ( technického zhodnotenia ) . Osobne sa domnievam, že zabudované spotrebiče nemajú samostatné ekonomické určenie, takže  v tomto prípade by som ich riešil ako súčasť obstarávacej ceny technického zhodnotenia stavby, aj keď nevylučujem, že napríklad taká mikrovlnka môže obstáť aj ako samostatná vec. Všetko závisí od okolností a rozumného zváženia situácie.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť