Home » Daňový tip » Obstaranie budovy a parková úprava v daňových súvislostiach

Obstaranie budovy a parková úprava v daňových súvislostiach

Spoločnosť kúpila budovu za 150.000 Eur a 3000 Eur bola provízia za sprostredkovanie realitnej kancelárie.

Spoločnosť vykonala po kúpe úpravu okolia ( parková úprava ) v celkovej výške 10.000 Eur.

Ako sa posúdia jednotlivé náklady z hľadiska daní a účtovníctva

V znení otázky sú zahrnuté viaceré situácie

  1. Ide o obstaranie budovy
  2. Biologickú rekultiváciu

Uvedené prípady majú odlišný daňový režim z dôvodu, že do obstarávacej ceny stavby sa zahrnú i náklady súvisiace s obstaraním ( teda i provízia ) , ktorá splňa i podmienku 20% z ceny sprostredkovaného obchodu ( budeme predpokladať, že bola cena uhradená ) citujem § 17 ods. 19 písm. d)

d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky,94) Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,95) poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu,79b)

V zmysle § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z.

obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a o všetky zníženia tejto obstarávacej ceny,

Tieto náklady sa v zmysle § 35 ods. 1 postupov účtovania v PU účtujú na účte 042.

To znamená, že vstúpia do nákladov vo forme odpisov.

Parková úprava je biologickou rekultiváciou , ktorá sa neúčtuje na účte 042 ( § 35 ods. 2 písm. d) postupov účtovania v PU ) a teda nejde ani hmotný majetok a náklady pôjdu priamo do nákladov, či už ako zásoby ( podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob A, alebo B § 43 postupov účtovania v PU – napríklad sadenice ) , alebo ako služby .

DF Obstaranie budovy ( abstrahujeme od DPH ) 150.000 Eur 042 321
DF Provízia 3000 Eur 042 321
BU Úhrada 153.000 Eur 321 221
ID Zaradenie 153.000 Eur 021 042

Parková úprava ( neuvažujeme s DPH )

DF Parková úprava ( práce – služba ) 10.000 Eur 518 321
BU Úhrada 10.000 Eur 321 221

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť