Home » Daňový tip » Nákup nábytku ako daňový výdavok

Nákup nábytku ako daňový výdavok

Spoločnosť sa rozhodla zariadiť kancelária nábytkom: Ide o štandardný kancelársky nábytok , cena jednej zostavy je 1600 Eur , zariaďovali sme 4 kancelárie, faktúra bola na sumu 8400 Eur bez DPH. Spoločnosť je platiteľom DPH. Ako má zaradiť do majetku a uplatniť do výdavkov uvedené zariadenie.

Odpoveď na Vašu otázku je v § 13 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo. V zmysle § 13 ods. 4 písm. b)

Dhodobý hmotný majetok sa člení na

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise, 9)

(6) Hmotný majetok podľa odseku 4 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 9) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(7) O hmotnom majetku podľa odseku 4 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 9) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.

Inými slovami dlhodobý hmotný majetok v ocenení nižšom, alebo rovnom ako 1700 Eur ( podľa otázky kancelárska zostava to splňa ) môžete buď zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a určiť si odpisový plán vo Vašej réžii ( rok, dva … ) , pričom účtovné odpisy budú daňovým výdavkom, alebo budete nákup účtovať ako zásobu na účte 501 do spotreby a bude to daňovo účinný výdavok okamžite. Je to na Vás a ja len upozorňujem, že ide o možnosť modelovať základ dane podľa Vašich potrieb,

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť