Home » Daňový tip » Nákup automobilu v ČR

Nákup automobilu v ČR

Spoločnosť s.r.o. kúpila nový osobný automobil v ČR . S.r.o. nie je platiteľom DPH . Spoločnosť s ručením obmedzeným nie je platiteľom DPH.  Predajca vystavil FA za predaj bez českej DPH. Je takýto postup správny. Ako bude postupovať slovenská s.r.o.  ?

V tomto prípade zo zrania otázky rozumiem, že ide o nový dopravný prostriedok a preto ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. citujem

Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

Novým dopravným prostriedkom sa na účely zákona č. 222/2004 Z.z. rozumie

pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov, a zároveň  ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Zo znania otázky toto síce výslovne nevyplýva, ale predpokladám, že je to tak.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že

1/ spoločnosti s.r.o. vzniká daňová povinnosť v zmysle § 78 ods. 4 ZDPH a je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote zaplatiť daň.

2/ak hodnota motorového vozidla presiahla 14.000 Eur ( bez DPH ) je povinná sa registrovať ako osoba uvedená v § 7 ods. 1  ZDPH, čiže  z titulu nadobudnutia tovaru z iného člneského štátu. Táto osoba sa nestáva platiteľom DPH s právom na odpočet, ale v prípade nákupov z iného členského štátu je povinná uvádzať IČO DPH podať daňové priznanie a vykonať samozdanenie.

3/ keďže spoločnosť s.r.o. nie je platiteľom DPH , ani sa ním nestane z titulu tejto transakcie bude si môcť DPH zahrnúť ako súčasť obstarávacej ceny motorového vozidla do výdavkov vo forme odpisov.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť