Home » Daňový tip » Majetok poskytnutý inému daňovníkovi na zabezpečenie zdaniteľných príjmov

Majetok poskytnutý inému daňovníkovi na zabezpečenie zdaniteľných príjmov

Spoločnosť dodávajúca nápoje poskytla svojim zmluvným partnerom výčapné zariadenie v sume 700 Eur a chladiace zariadenia v cene 1680 Eur za podmienky, že budú označené obchodným logom a prevádzka sa zaviaže na odber určitého množstva nápojov ( alko/ nealko ) od spoločnosti. Ako sa dá daňovo vysporiadať s touto  situáciou.

Táto situácia je riešená v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  v § 19 ods. 2 písm. n) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov tohto daňovníka a súčasne aj daňovníka, ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý tento majetok poskytol na priame využitie inému daňovníkovi,

Zo znenia otázky vzniká zaujímavá situácia, kedy sa síce jedná o výčapné zariadenie a chladiace zariadenia  v úhrnnej sume prevyšujúcej sumu 1700 Eur , ale ktoré by pravdepodobne boli schopné obstáť i samostatne ( majú samostatné technicko-ekonomické určenie ) , takže je v podstate na rozhodnutí, či budú zaradené do súboru a odpisované , alebo budú uplatnené jednorazovo do nákladov.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. n) ZDP sa vzťahuje výslovne na majetok odpisovaný, zatiaľ čo pri neodpisovanom majetku by bolo možné uvažovať o aplikácii §  19 ods. 2 písm. k), teda o ustanovenie o klasickej reklame citujem výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,

Výsledný efekt ( daňová uznateľnosť je v oboch prípadoch rovnaký ) . Záver teda znie, že obstarávacia cena týchto zariadení sa premietne ako daňovo účinný náklad podľa rozhodnutia účtovnej jednotky , či už vo forme odpisov, alebo jednorazovo, pričom ich v majetku eviduje  spoločnosť, ktorá ich poskytla.

 

 

 

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť