Home » Daňový tip » Inventarizačný prebytok odpisovaného majetku

Inventarizačný prebytok odpisovaného majetku

Spoločnosť pri vykonaní inventúry zistila, že má v majetku doteraz neevidovaný majetok. Ako sa vysporiada s touto skutočnosťou.

 

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že takáto situácia by nastať nemala pokiaľ sa účtovalo tak ako sa malo, na druhej strane stať sa to môže.

V takomto prípade ide o problém tak účtovníctva ako i daňový.

Pokiaľ budeme uvažovať v tom zmysle , že spoločnosť  by  mala účtovať v sústave podvojného účtovníctva  tak tu máme predovšetkým aktuálne nasledovné ustanovenia

  • 21 ods. 2 postup účtovania v podvojnom účtovníctve

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený ocenený reálnou hodnotou, účtuje sa so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú rovnakým spôsobom ako dotácie podľa § 56 ods. 12. Ak ide o neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii ocenený reálnou hodnotou účtuje sa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

  • 25 ods. 1 písm. d) bod 3 ZAOU č. 461/2002 Z.z.

Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2

  1. nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
  • 30 ods. 7 ZAOU č. 461/2002 Z.z.

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Následne sa  teda majetok zaradí do užívania v ocenení na  reálni hodnotu a odpisuje rovnako ako pri dotáciách – inými slovami odpisy z majetku sa vyrovnaniu zápisom 384/648 teda v podstate výsledkovo neutrálne. Povedané ľudskou rečou – nedáte si do nákladov ani euro.

Príklad účtovania

DHM novo zistený pri inventarizácii 1000 Eur 022 384
Odpis majetku 250 Eur 551 082
Výnosy vo výške odpisu 250 Eur 384 648

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť