Home » Daňový tip » Cestovné náhrady dohodára

Cestovné náhrady dohodára

Môže spoločnosť preplatiť osobe pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti cestovné náhrady

Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. a okruh osôb, ktorým prináležia upravuje § 1 zákona č. 283/2002 Z.z. V zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

c) fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté,

To znamená, že osobe pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti budú prislúchať nasledovné nhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c) stravné,

d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu 3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Je potrebné v tejto súvislosti poznamenať, že vzhľadom na rozsah prác, ktoré je možné vykonať na základe dohody o vykonaní práce je nepravdepodobné, aby náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste vôbec prichádzali do úvahy.

Pokiaľ je teda v dohode o pracovnej činnosti výslovne dohodnuté, že zamestnávateľ bude môcť poskytovať cestovné náhrady zamestnancovi potom sú cestovné náhrady v zákonnej výške výdavkom / nákladom ovplyvňujúci základ dane zamestnávateľa a zároveň u zamestnanca príjmom oslobodeným od základu dane v zmysle § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, 15) okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť