Home » Daňový tip » Cena z reklamnej súťaže

Cena z reklamnej súťaže

Spoločnosť chce zorganizovať súťaž na podporu predaja výrobkov a uvažuje o vecných a finančných cenách pre súťažiacich.  Aký režim by ste odporučili ? 

Problematika súťaží je problematikou, ktorá sa skladá z dvoch aspektov úzko súvisiaceho problému.

  1. problematika výdavkov, ktoré sú nevyhnutné pre priebeh takej súťaže ( propagačné predmety. hostesky, plagáty , ceny )
  2. Problematika zdanenia výhier u ich potenciálnych výhercov.

K bodu 1

V zásade platí, že výdavky na reklamu nie sú špeciálne limitovaná, pokiaľ nejde o výdavky na reprezentáciu ( obed s obchodnými partnermi ) , prričom reklamné predmety by nemali presiahnuť sumu 17 Eur ( u platiteľa DPH bez DPH a u neplatiteľa celkom ) .

Za reklamné predmety sa nepovažujú
1. darčekové reklamné poukážky,
2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu) v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti,

K bodu 2

čo sa týka režimu zdanenia prípadných cien pre súťažiacich cena výhry je pre fyzickú osobu oslobodeným príjmom pokiaľ jej hodnota nepresiahne 350 Eur vrátane. Vyplýva to z § 9 ods. 2 písm, m) ZDP  ctujem

m) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene l) hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; cenou alebo výhrou sa rozumie
1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je kruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, lebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou

Je teda vhodné zabezpečiť to, aby hodnota výhry zodpovedala sume do 350 Eur. V opačnom prípade pôjde u výhercu o zdaniteľný príjem, pričom u finančnej  výhry sa pôjde v režime zrážkovej dane a u nepeňažnej výhry pôjde o príjem zdaniteľný cestou daňového priznania.

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť