Home » Daňový špeciál » Automobil poskytnutý neplatiteľom DPH zamestnancovi

Automobil poskytnutý neplatiteľom DPH zamestnancovi

Spoločnosť s.r.o. poskytla zamestnancovi osobne motorové vozidlo obstarané na finančný leasing so vstupnou cenou 20.000 Eur bez DPH aj na súkromné účely. Aká cena sa použije na výpočet zdaniteľného príjmu zamestnanca ?

V tejto otázke je práve kľúčový pojem vstupná cena motorového vozidla. Je potrebné si uvedomiť, že je rozdiel medzi vstupnou cenou osobného motorového vozidla na účely odpisovania majetku a vstupnou cenou na účely určenia nepeňažného príjmu zamestnanca.

V otázke je uvedené, že s.r.o. je neplatiteľ DPH a vozidlo bolo obstarané na finančný leasing. V zmysle § 25 ods. 6 ZDP j Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.

Inými slovami DPH nezvyšuje vstupnú cenu a ide priamo do nákladov. Je to o čosi výhodnejšie, ale len o čosi, pretože pri splácaní nastáva daňová povinnosť k momentu splátky, takže jednorazový odpis neprichádza do úvahy. Na druhej strane na účely nepeňažného príjmu sa zvyšuje vstupná cena o zaplatenú DPH, čo vyplýva v z § 5 ods. 3 bod 1 citujem

  1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, 6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši.

To znamená , že zamestnávateľ bude musieť zohľadniť pri výpočte 1% nadobúdaciu cenu s DPH, čiže 24000 Eur ( 20.000 Eur + 4000 Eur ) a teda 1% bude predstavovať sumu 240 Eur.

Je nepeňažný príjem zamestnanca za požívanie osobného motorového vozdila

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Automobil poskytnutý neplatiteľom DPH zamestnancovi

Spoločnosť s.r.o. poskytla zamestnancovi osobne motorové vozidlo obstarané na finančný leasing so vstupnou cenou 20.000 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť