Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná

Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná

Náležitosti zmluvy o pôžičke sú okrem označenia zmluvných strán

  1. Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu
  2. Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu
  3. Určení času vrátenia

Ide o reálny kontrakt to znamená, že zmluva vznikne až reálnym odovzdaním druhovo určenej veci. Je potrebné si uvedomiť, že zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné , aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej druhovo určenej veci. Pojem vec je definovaný v § 119 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. Ak by bol dlžník povinný vrátiť tú istú vec išlo by o zmluvu výpožičke § 659 OZ , ak by mal povinnosť vrátiť inú konkrétnu vec šlo by o zmluvu zámennú § 611.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že vecou druhovo určenou je právo rozumie aj peniaze teda obeživo. Samozrejme na prekážku nie je ani poskytnutie finančných prostriedkov bezhotovostne. Najčastejším predmetom zmluvy o pôžičke sú práve peňažné prostriedky.

Zmluva nevyžaduje písomnú formu

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť, že zmluvu o pôžičke je potrebné odlíšiť od zmluvy o úvere upravenú v § 497-507 Obchodného zákonníka tak od zmluvy o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z.

Na prvý pohľad to môže mätúco veď laicky povedané, keď mi požičiaš peniaze je jedno ako to nazveme. Nie je to celkom tak. Práve nedostatočne informovaní ľudia sa dostávajú do problémov, pretože predpokladajú existenciu určitých skutočností ako samozrejmosť čo nie je vždy tak ani v mimoprávnej oblasti . Aj dúhu po daždi vidíte zďaleka a našli už jej začiatok ?

V čom je je teda rozdiel medzi zmluvou o pôžičke , zmluvou o úvere a zmluvou o spotrebiteľskom úvere.

Predovšetkým je zásadný rozdiel medzi ekonomickým účelom jednotlivých zmlúv. Zatiaľ čo zmluva o pôžičke predpokladá svojou jednoduchou konštrukciou skôr jednorázovosť a príležitostné použitie medzi fyzickými osobami zmluva o úvere a spotrebiteľskom úvere už minimálne na jednej strane predpokladá podnikateľa a profesionála, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. .

Zmluva o úvere – jej predmetom je vždy poskytnutie finančných prostriedkov .

Zmluva o pôžičke je zmluvou o prenechaní druhovo určenej veci ( čo je širší pojem ako finančné prostriedky )

Zmluva o pôžičke je zmluvou reálnou – inými slovami bez odovzdania predmetu zmluvy nevznikne

Zmluva o úvere je konsezuálnou zmluvou – inými slovami najprv uzavrieme zmluvu, že Vám poskytnem finančné prostriedky až potom ich budete čerpať

Pri zmluve o pôžičke je možné dohodnúť úroky ( ale nie je to povinná náležitosť zmluvy )

Pri zmluve o úvere je úrok pojmovým znakom zmluvy. Bezúročný úver nejestvuje.

Za poskytnutie úveru je možné je možné žiadať poplatok.

Zmluva o pôžičke s týmto nepočíta

Zmluva o úvere obsahuje pravidelné náležitosti zmluvy ako úverový limit, účelovú viazanosť úveru, zabezpečenie záväzku z úveru napríklad zmluvnú pokutu.

Zmluva o úvere je absolútnym obchodom – inými slovami použije sa na ňu vždy právna úprava Obchodného zákonníka .

Zmluva o pôžičke je upravená v Občianskom zákonníku.

Zákon o spotrebiteľskom úveru úzko súvisí s úpravou práv spotrebiteľa. To znamená, že spotrebiteľský úver vždy uzatvára zmluvná strana, ktorej poskytovanie úverov vyplýva z predmetu činnosti a na strane druhej vystupuje spotrebiteľ. teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere upravená zákonom č. 129/2010 Z.z. upravuje striktné informačné povinnosti, ktoré musia byť splnené voči spotrebiteľovi za účelom jeho ochrany pred profesionálnym obchodníkom. Umožňuje za určitých okolností odstúpiť od zmluvy, splatiť predčasne úver. Sleduje sa nielen výška úroku , ale i výška poplatkov. V určitých prípadoch sa takýto úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

V súvislosti s týmto článkom Vám odporúčam tiež článok uznanie dlhu ( záväzku )  jeho druhú časť spolu so vzorom uznania dlhu .  Tu upozorňujem na určité odlišnosti právnej úpravy

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť