Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmeny v podmienkach na odklad daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmeny v podmienkach na odklad daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013

Zmeny v podmienkach na odklad daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013

 

Je všeobecne známe, že obmedzenie predlženia lehoty na podanie daňového priznania z minulého roka bolo spôsobené prechodným ustanovením § 52t ods. 7 ZDP, ktoré ustanovovalo, že Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Inými slovami toto obmedzenie sa vzťahovalo na daňovníkov , ktorých účtovným obdobím bol kalendárny rok 2012, alebo daňovníkov, ktorých hospodársky rok končil najneskôr 30.9.2013.

V súčasnej dobe sa aplikuje ustanovenie § 49 ods. 3 písm. a), b) bez obmedzení, ale s jednou podstatnou terminologickou zmenou

Daňovník si môže predlžiť lehotu na podanie daňového priznania dvoma spôsobmi

Na základe

  1. oznámenia
  2. žiadosti

Na základe oznámenia správcovi dane

 

  1. Daňovník so zdaniteľnými príjmami výlučne zo zdrojov v SR si môže predlžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia doručeného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Posledný deň lehoty musí byť stanovený na posledný deň kalendárneho mesiaca.
  2. Daňovník so zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v SR i zo zdrojov v zahraničí si môže predlžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia doručeného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania najviac o šesť kalendárnych mesiacov. Posledný deň lehoty musí byť stanovený na posledný deň kalendárneho mesiaca.

Zmenou oproti právnemu stavu do 31.12.2013 je to, že zákon doplnil do ustanovenia § 49 ods. 3 písm. b) slovíčko zdaniteľných príjmov, čím sa myslí fakt, že príjmy zo zahraničia musia byť i na území SR zdaniteľné. V opačnom prípade by predlženie lehoty na podanie daňového priznania nemalo význam. Napríklad dividendy sú v určitých štátoch predmetom dane, ale v SR nie sú predmetom dane.

Na základe žiadosti

 

Daňovník, ktorý je v konkurze a lebo likvidácii si môže predlžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe žiadosti najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a to najviac o tri mesiace. Toto však podlieha rozhodnutiu správcu dane voči čomu nie je odvolanie prípustné.

Poznámka na záver

Procesne hĺbavejších čitateľov možno napadla taká možnosť, že na základe oznámenia správcovi dane si predĺžim lehotu na podanie daňového priznania , čím mi plynie nová lehota na jeho podanie a keďže tento inštitút je špeciálny voči predlženiu lehoty v daňovom poriadku a nevzťahujú sa naň obmedzenia § 28 zákona 563/2009 Z.z,, čiže nič nebráni opakovanému oznámeniu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania a tak by vlastne neuplynula lehota na jeho podanie nikdy. Som presvedčený, že tento výklad by správca dane určite neakceptoval, ale čiže gramatický výklad tohto ustanovenia by teoreticky nevylučoval ani takúto možnosť. Síce to neodporúčam skúšať, ale ako zaujímavosť som to spomenul.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť