Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 – Stránka 3 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Obmedzenie zrýchleného odpisovania majetku.

Od 1.1.2015 bude možné zrýchlené odpisovanie majetku použiť iba na odpis majetku zaradeného do 2 a 3 tej odpisovej skupiny. Rovnako i v tomto prípade bude potrebné zmeniť zaradenie majetku a výpočet odpisov i u majetku, ktorý je bol obstaraný do 1.1-2015. Aj v tomto prípade ide o jasnú retrokaktivitu, ale už sme si zvykli, že boju z daňovými únikmi nemôžu stáť princípy právneho štátu v ceste.

 

Zavedenie povinnosti prerušenia odpisovania vo vybraných prípadoch

 

Zavedenie povinnosti prerušiť odpisovanie majetku v prípade zdaňovacieho obdobia prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období,

a) v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

 

b) ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

 

c) v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby) alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku,) a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad) rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

Toto ustanovenia aj keď znie zložito na prvý pohľad vyvoláva pochybnosti . Osobne mám  skôr pocit, že do daňového zákona bolo toto ustanovenie dané ako pokus o prenos dôkaznej povinnosti zo správcu dane na daňový subjekt, čo je mimochodom obľúbená taktika , ktorá je ale v rozpore tak s judikatúrou ESD ako i Najvyššieho súdu SR.

Po prvé žiadny podnikateľ dobrovoľne neprizná, že odpisuje majetok, ktorý nepoužil na svoje podnikanie, pričom ak by ho použil čo len raz tak už nie je naplnená podmienka nového § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. Okrem toho ak by podnikateľ nepoužil majetok na svoje podnikanie , tak by ho ani odpisovať a prerušenie odpisovania by bola jediná možnosť ako zachovať nárok na daňový odpis v budúcnosti bez ohľadu na nové znenie § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Po druhé naviazať povinnosť prerušiť odpisovanie majetku na druhú zmenu zdaňovacieho obdobia v priebehu kalendárneho roka smeruje jednoznačne proti legálnej daňovej optimalizácii.

Návrh riešenia

Toto ustanovenia sa dá pomerne jednoducho obísť a to jednoduchým vstupom obchodnej spoločnosti do likvidácie na čo stačí uznesenie valného zhromaždenia a nie rozhodnutie súdu ako sa pracovníci finančného riaditeľstva domnievajú. Okrem toho spoločníci môžu v zmysle § 68 ods. 12 zákona č- 513/1991 S.b. likvidáciu aj ukončiť citujem

Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Inými slovami likvidácia nie je nevratný proces a pokiaľ by niekto chcel , tak teoreticky môže likvidácií byť pomerne veľa , takže zdaňovacie obdobie môžem zmeniť aj častejšie ako dva krát za kalendárny rok. Otázka komu sa bude chcieť ísť do likvidácie takýmto spôsobom ? . Bude to síce troška komplikované, ale nie nemožné a to už ani nehovorím o presune majetku na tento účel založenú spoločnosť. Myslím si, že pri malom objeme majetku sa to nevyplatí robiť a pri veľkom objeme majetku sú zas iné spôsoby ako docieliť spomínaný efekt.

Kto si myslí, že to nie je reálne nech si pozrie, koľko bolo vyhlásených likvidácií ku koncu roka len preto, že osoby nechceli platiť daňovú licenciu. Ten čo sleduje obchodné vestníky , tak vie o čom hovorím.

Po tretie naviazanie prerušenia odpisovania na stratu platnosti dočasného použitia stavby je podľa mňa nadbytočné, pretože aj tak je odpisovanie ešte neskolaudovanej stavby viazané na platnosť takéhoto povolenia .

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť