Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe má daňovník – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje daňové výdavky na výber medzi

Účtovníctvom ( jednoduchým, alebo podvojným )

Daňovou evidenciou § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z.

Daňovník s príjmami s prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý si uplatňuje daňové výdavky môže používať zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z.

a daňovník uplatňujúci si paušálne výdavky si môže uplatniť zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z.

Keby sme to zobrali čisto právne puristicky evidencie obsahujú drobné odlišnosti , ale inak je to veľmi podobné. V realite je to aj tak buď zošit, alebo excelovská tabuľka aj keď určité účtovné softvéry sú uspôsobené na vedenie týchto evidencií.

Novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. ruší v podstate rozdielnosť týchto evidencií a zavádza zjednodušenie v tom smere, že náležitosti jednotlivých evidencií, ktoré nie sú účtovníctvom budú naďalej upravené v jedinom ustanovení a to § 6 ods. 11 , ktorého navrhované znenie je nasledovné

V § 6 odsek 11 znie:

“(11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a)    príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

b)    daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

c)    hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)],

d)    zásobách a pohľadávkach,

e)    záväzkoch.”.

Čo to v praxi znamená pre podnikateľov, ktorí z nejakých dôvodov nevedú účtovníctvo ?

V prvom rade zanikajú obmedzenia pre vedenie daňovej evidencie, ktoré spočívali v tom, že

  1. daňová evidencia bola obmedzená obratom 170.000 Eur
  2. podnikateľ musel činnosť vykonávať bez zamestnancov
  3. daňovú evidenciu nemohol viesť daňovník výlučne s príjmami s prenájmu

Prvá podmienka – obrat do 170.000 Eur podľa môjho názoru nebola príliš obmedzujúca i z toho dôvodu, že účtovníctvo sa vedie nielen pre účely zistenia základu dane , ale i pre informáciu pre podnikateľa.

Druhá podmienka bola podstatne ťažšie splniteľná, pretože zamestnanec nie je len v osoba v pracovnom pomere, ale i osoba pracujúca na niektorú z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru ( dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov ) . V takom prípade musel podnikateľ v ďaľšom roku prejsť na vedenie klasického účtovníctva .

Tretia podmienka bola pomerne zanedbateľná, keďže prenajímatelia viedli evidenciu s podobnými náležitosťami v zmysle § 6 ods. 11 ZDP.

V praxi to teda znamená zrušenie podmienky obratu, nemožnosti zamestnávať zamestnancov
a to, že subjekty, ktoré porušili dané podmienky nemusia prechádzať na účtovníctvo.

Vedenie daňovej evidencie má pre daňový subjekt tie výhody, že je to menej formálny spôsob ( a tak nehrozí až také riziko, keď za dávajú sáčky s dokladmi dokopy dva týždne pred daňovým priznanímJ), že dostanete pokutu za porušenie zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve. Zároveň nemusíte dávať k daňovému priznaní predpísané prílohy. Nevýhodu to ale má v tom smere, že klasické účtovníctvo je zviazané s úpravou zákona o dani z príjmov a dobre zaúčtované účtovné prípady Vás navedú na úpravu základu dane tak ako to vyžaduje napríklad § 17 zákona č. 595/2003 Z.z. Takto to bude náročnejšie na vyčíslenie základu dane v prípade niektorých účtovných prípadov ( napríklad postúpenie pohľadávky a podobne )

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť